Luikse luchthaven wil Brussels Airport regionaliseren

De lucht­ha­ven van Luik wil het Bel­gi­sche lucht­ruim ge­re­gi­o­na­li­seerd zien. Brus­sels Air­port, de enige Bel­gi­sche lucht­ha­ven die onder na­ti­o­na­le titel ope­reert, zou de con­cur­ren­tie met de re­gi­o­na­le lucht­ha­vens ver­sto­ren.

(belga) – In een op¬≠mer¬≠ke¬≠lijk me¬≠mo¬≠ran¬≠dum aan de vol¬≠gen¬≠de fe¬≠de¬≠ra¬≠le re¬≠ge¬≠ring he¬≠kelt de top van de Luik¬≠se lucht¬≠ha¬≠ven het feit dat de lucht¬≠ha¬≠ven¬≠be¬≠voegd¬≠he¬≠den nog steeds na¬≠ti¬≠o¬≠naal ge¬≠re¬≠geld wor¬≠den. Dat staat van¬≠daag in le Soir. Het Bel¬≠gi¬≠sche lucht¬≠ruim zou beter ge¬≠re¬≠gi¬≠o¬≠na¬≠li¬≠seerd wor¬≠den, klinkt het in Luik. Brus¬≠sels Air¬≠port is vol¬≠gens hen een con¬≠cur¬≠rent voor de lucht¬≠ha¬≠vens van Luik of Char¬≠le¬≠roi, die zoals Oos¬≠ten¬≠de en Ant¬≠wer¬≠pen ge¬≠re¬≠gi¬≠o¬≠na¬≠li¬≠seerd zijn. Er is geen en¬≠ke¬≠le reden om die lucht¬≠ha¬≠ven als enige onder na¬≠ti¬≠o¬≠na¬≠le titel te hou¬≠den ‘wat tot een ver¬≠sto¬≠ring van de con¬≠cur¬≠ren¬≠tie leidt omdat de fe¬≠de¬≠ra¬≠le staat ge¬≠neigd is om die te be¬≠voor¬≠oor¬≠de¬≠len te¬≠gen¬≠over de re¬≠gi¬≠o¬≠na¬≠le lucht¬≠ha¬≠vens’, luidt het in het me¬≠mo¬≠ran¬≠dum.

De Luik­se lucht­ha­ven roept het Waal­se ge­west op om niet meer bij te dra­gen tot de kos­ten van de lucht­ver­keers­lei­ding door Belgo­con­trol, die te duur en te wei­nig ren­da­bel zou zijn. Het ka­bi­net van de Waal­se voog­dij­mi­nis­ter, André An­toi­ne, wei­gert com­men­taar te geven op het do­cu­ment.

28/05/2010

[->http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_transport/Luikse_luchthaven_wil_Brussels_Airport_regionaliseren.8920931-3085.art]