Air Libre Brussel steunt het voorstel van Liège Airport om de officiële regionalisering van de luchthaven Brussels Airport.

Air Libre Brussel steunt het voorstel van Liège Airport om de officiële regionalisering van de luchthaven Brussels Airport.

Air Libre Brussel heeft via de pers vernomen dat Waalse politieke leiders meer autonomie en economische coherentie wensen, en vragen om de luchthaven Brussels Airport te regionaliseren.

De vereniging Air Libre Brussel feliciteert de Waalse leiders, steunt hun eis, en ziet bijkomende redenen voor een regionalisatie van Brussels Airport.
Het statuut van de Zaventemse luchthaven zou ineens veel duidelijker worden. Vandaag is Brussels Airport in de feiten reeds een regionale luchthaven en slechts in theorie een nationale luchthaven :
door de privatisatie van de luchthaven in 2001 en de verkoop van de meerderheid van de aandelen (70%) aan de Australische groep Macquarie is de luchthaven een prive-bedrijf op Vlaams grondgebied en geniet Vlaanderen van al haar opbrengsten.

Het enige « nationale » aan Brussels Airport blijft de hieraan gebonden parastatale instelling Belgocontrol.
Op deze wijze wordt de mythe van een federale luchthaven onderhouden en worden de gewesten gevraagd zich naar al de nadelen van deze mythe te schikken, in het bijzonder het Brussels gewest.

De enige manier om aan het prive-bedrijf Brussels Airport een nationaal nut toe te kennen is de toevoeging van de luchthaven aan het Brussels gewest, hetgeen ook meer dan logisch zou zijn gezien haar functie als passagiersluchthaven voor het internationaal karakter van Brussel.
In dat geval krijgen de Brusselaars niet enkel de lasten maar ook de lusten.
Bij gebrek hieraan zou de regionalisering of anders gezegd de officiële toekenning van de luchthaven aan het Vlaams gewest de zaken voor eens en altijd verduidelijken : Vlaanderen zou het pervers solidariteitsbeginsel niet meer kunnen inroepen om de meerderheid vliegtuigen over het grondgebied van het Brussels gewest te doen opstijgen en landen.

Dit heeft niets te maken met een regionalisering van het luchtruim, maar wel met het stoppen van het misbruik en de uitbuiting van het Brussels gewest door het Vlaams gewest.

De vereniging Air Libre Brussel is van mening dat de Brusselse verkozenen niet anders kunnen dan in de huidige hervormingen duidelijke eisen stellen :
ofwel wordt het Brussels gewest uitgebreid en krijgen de Brusselaars de lusten bij de lasten van de luchthaven, ofwel moet Brussels Airport geregionaliseerd worden tot Zaventem Airport en neemt het Vlaams gewest alle lusten én lasten voor haar rekening.

Ingeval het Vlaams gewest verder gebruik zou willen maken van de naam « Brussels Airport » zou het vanzelfsprekend zijn dat ze hiervoor een jaarlijkse vergoeding uitkeert. Hetzelfde geldt dan voor de andere luchthavens waarvan sommigen reeds enkele jaren onrechtmatig de naam « Brussels » gebruiken, zoals die van Deurne en Charleroi.

In geval de belangrijkste regionale luchthavens de naam « Brussels » wensen te gebruiken, dan zou dit tegen jaarlijkse uitkering kunnen en worden de namen van die luchthavens bijvoorbeeld als volgt :

Brussels Central Airport

Brussels North Antwerp Airport

Brussels South Charleroi Airport

Brussels East Liège Airport

Brussels West Ostend Airport