Veiligheid primeert op eerlijke spreiding geluidsoverlast’

Schouppe werkt niet langer met spreidingsplan

Federaal staatssecretaris Etienne Schouppe (CD&V) pleit voor een objectief criterium voor de verdeling van de geluidshinder. Alleen de wind kan daarvoor zorgen.

In de nieuwe aanpak van staatssecretaris Schouppe is er geen sprake meer van een spreidingsplan. De wind en niet de politiek moet beslissen over de route die vliegtuigen volgen bij het landen en opstijgen vanop Brussels Airport, aldus Schouppe. Dat moet om veiligheidsredenen gebeuren tegen de wind in, en niet met al te grote rug- of zijwind. « Een objectief criterium, dat niet door een politicus gedicteerd wordt, zal uiteindelijk de meest rechtvaardige verdeling opleveren. Als een politicus een keuze maakt, dan is het altijd ten voordele van één groep en ten nadele van een andere groep. Laat ons daarom de natuur, met name de windrichting en de windsterkte, als criterium nemen. »

Volgens Schouppe wordt er momenteel te soepel met de internationale windnormen omgesprongen, wat riscico’s voor de veiligheid inhoudt. « Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat we straks in Zaventem een crash moeten betreuren omdat we niet van het principe ‘safety first’ zijn uitgegaan. Pas als aan de strengste veiligheidsnormen is voldaan, wil ik nagaan hoe we het lawaai maximaal kunnen spreiden », zegt Schouppe daarover in de krant Het Laatste Nieuws.

Schouppe pleit ook voor een herfederalisering van de geluidsnormen als het Brussels Gewest en Vlaanderen niet tot een oplossing komen. Omdat de Brusselse geluidsnormen nu strenger zijn, mogen actiecomités dwangsommen eisen bij overtredingen.

© FM Brussel
http://www.brusselnieuws.be/artikels/politiek/veiligheid-primeert-op-eerlijke-spreiding-geluidsoverlast