Schouppe’s aanpak van vliegschema’s : De wind is niet alles.

Minister Schouppe benadrukt vandaag in de pers dat de wind de bepalende factor zal zijn voor de vliegschema’s. Dit is zijn toekomstplan voor de luchthaven en haar hinder.
Eureka, de oplossing is gevonden : dat geen minister in het verleden hier ooit aan dacht ?

Indien men op de luchthaven zeer strikt de wind alles laat bepalen, is het direkte gevolg dat intensief en op lage hoogte vliegtuigen zullen landen dwars door heel stedelijk Brussel, van het Pajottenland en Koekelberg door centrum-Brussel over Evere en Diegem tot Zaventem, en dit zowat 100 dagen per jaar, Ă©Ă©n vliegtuig om de drie minuten, tussen 500 en 150 meter hoogte.

Dit komt omdat de inplantig van de luchthaven barslecht gelegen is : aan de oostkant van een stad met Ă©Ă©n miljoen inwoners en op 10 km van de Gruute MĂšt… en met overheersende westenwinden.
Door de hel dat dit zou betekenen werd in het verleden deze procedure enkel in noodgeval gebruikt en is dit beperkt gebleven tot enkele uren tijdens gemiddeld Ă©Ă©n dag per jaar.

Indien minister Schouppe de veiligheid wil laten primeren stelt de vereniging voor dat hij begint met alle oude vliegkisten van Zaventem – meestal cargo’s – te bannen. Het is bij deze toestellen dat het risico op een crash het hoogst is, enerzijds wegens de hoge ouderdom en anderzijds wegens het vaak gebrekkige onderhoud. En de wind heeft hier niets mee te maken.
Het beste voorbeeld hebben we recentelijk gehad op 25 mei met de crash op het Zaventemse tarmac van een Boeing 747 – 30 jaar oud van de maatschappij Kalitta Air. Gelukkig zijn er toen geen doden gevallen.
Dit zijn tevens ook de meest lawaaĂŻerige toestellen.

Een ander initiatief dat genomen zou kunnen worden is de luchthavennacht te verlengen tot 7 uur ‘s ochtends. Aangezien de nacht vandaag eindigt om 6 uur ‘s ochtends – en de zware toestellen weer mogen vertrekken – worden duizenden gezinnen wakker gedonderd als ze al niet wakker werden van de lichtere toestellen in het midden van de nacht.

Deze twee maatregelen zouden minister Schouppe al een heel eind op weg helpen om het grootste deel overtredingen tegen de Brusselse geluidsnormen te vermijden, en de hinder voor iedereen in Ă©Ă©n klap drastisch te verminderen.

Wat betreft het herfederaliseren van de geluidsnormen :
De vereniging Air Libre Brussel is hier niet tegen, maar wel koppelt ze hieraan de voorwaarde om eerst ruimtelijke ordening weer te herfederaliseren, de verkavelingen rond de luchthaven (bvb. Harenheide) onmiddellijk te laten ophouden, een plan voor ruimtelijke ordening in functie van de opstijg- en landingsbanen, en rekening te houden met de faktor bevolkingsdichtheid bij het bepalen van vluchtroutes.

Bij gebrek aan dit soort maatregelen en het verder overtreden van de geluidsnormen zal de vereniging genoodzaakt zijn hogere dwangsommen te eisen.

de vereniging Bruxelles Air Libre Brussel