Air Libre eist 50 miljoen euro van regering wegens geluidsoverlast

Air Libre eist 50 miljoen euro van regering wegens geluidsoverlast

De Brusselse actiegroep Air Libre heeft een deurwaarder gisteren een betalingsbevel voor nog eens 50 miljoen euro dwangsommen laten bezorgen op het kabinet van staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V). De Brusselse actiegroep had 10.013 inbreuken op de Brusselse normen voor vliegtuiggeluid vastgesteld tussen 1juli 2007 en 30april 2008. Ze mag die door een gerechtelijk vonnis tegen 5.000euro per stuk doorrekenen.

‘Wij willen geen geld, wij willen dat de wet nageleefd wordt’, zegt woordvoerder Maurice Seewald van Air Libre. De vereniging laakt het ‘non-beleid’ en de ‘onverantwoordelijkheid’ inzake de luchthaven van Zaventem. ‘De slachtoffers van de luchthaven zien geen schot in de zaak. De regering-Leterme had een globaal akkoord beloofd tegen eind mei. Het is er niet.’

Het kabinet-Schouppe bevestigde de komst van de deurwaarder maar wilde inhoudelijk nog niet reageren.

Eerder had Air Libre al een rekening van 10 miljoen gestuurd naar Schouppes voorganger, minister Renaat Landuyt. De federale regering weigert tot dusver de dwangsommen te betalen. Ze vecht het vonnis aan in beroep. Dat zou in oktober gepleit worden. Ook de beslagrechter moet zich erover uitspreken. Dat gebeurt in december.

Ook de Brusselse regering mag dwangsommen eisen (ten belope van 25.000euro per overtreding) maar heeft dat om politieke redenen nooit gedaan. Er lopen immers onderhandelingen met de federale en de Vlaamse regering.

Air Libre becijferde dat als de Brusselse regering het hard zou spelen, ze al liefst 900miljoen euro aan dwangsommen zou mogen opeisen. Gelet op de begrotingsdiscussie en de inbreng van de gewesten daarin, is dat een belangwekkend bedrag. De som slaat op 33overtredingen per dag, tussen september 2005 -toen de geluidsnormen van kracht werden- en augustus 2008. (ty)

Het Nieuwsblad
04-09-2008, p.4