Actualiteit 17 augustus 2008

… vakantie ?

Van 1 tot 22 augustus geniet een deel van de inwoners die het zwaarst te lijden hebben van startbaan 25R van een heerlijke rustperiode. Tijdens die eerste drie weken van augustus worden werken uitgevoerd op de hoofdstartbaan van de luchthaven, dat uit vier mogelijke startbanen lang geleden de voorkeur kreeg om als een kanon uitgebouwd en gericht te worden op het dichtbevolkte Brussel. Even kunnen de mensen die onder de betrokken routes wonen in Diegem, Haren, Evere, Schaarbeek, Laken, Neder-Over-Heembeek, Brussel-centrum, etc… op adem komen. De noordrand, waaronder Meise en Grimbergen, zijn hierdoor quasi volledig ontlast van alle hinder. Des te beter voor al de betrokken gezinnen. Intussen blijven de vliegtuigen opstijgen en landen, maar worden bijna uitsluitend baan 02/20 en baan 25L/07R gebruikt. De oostkant van de luchthaven en de oostrand van het Brussels gewest, samen met een stukje Sint-Pieters-Woluwe (waaronder Sint-Alixwijk) krijgen dus de volle laag. Er valt zich hierover niet te verheugen.

Vanaf 1 september worden alle toestellen terug voor onbeperkte tijd op baan 25R gezet en wordt baan 02/20 onder handen genomen. Dan krijgen de gezinnen onder baan 25R en zijn routes weer de volle laag. Welkom back Chabert-route, de Heavies-route (beiden dwars door heel het gewest, van Diegem/Haren door het centrum van Brussel tot Koekelberg en verder), de kanaalroute, de brede bochten naar links (Diegem, Evere, Schaarbeek, SLW, SPW…) en de brede bochten naar rechts (Diegem, Evere, NOH, Laken, noordrand), en de naar binnen Brussel ingevallen Ring-route (+ Laken, Jette, Ganshoren, Molenbeek, Koekelberg). …

Het valt ook te verwachten dat bij het minste zuchtje oostenwind er weer landingen dwars over heel het gewest vanuit het pajottenland en Koekelberg gestuurd zullen worden. Baan 25R wordt dan in omgekeerde richting gebruikt en heet dan baan 07L. Voorlopig landen de toestellen bij deze procedure op zicht, maar aangezien deze procedure « landen over Brussel » de voorkeur geniet bij staatssecretaris Schouppe die hiervoor de zegen van pilotenvereniging BECA gekregen heeft, zal deze baan uitgerust worden met radarbegeleiding (ILS – Instrument Landing System) zodat deze procedure bij elke zichtbaarheid mogelijk zal worden, 24/24 uur. Dit intensieve rechtlijnig landen doorheen gans het Brussels gewest is een unicum en werd voor de eerste keer sinds decennia dit jaar 2008 ingesteld : het werd tijdens meer dan 30 dagen een deel van de dag of tijdens volle dagen in gebruik genomen, tot zelfs tijdens een volle nacht.

Vakantie van vliegtuighinder is een luxe geworden in dit dichtbevolkt gebied. Om niets te zeggen over het volledig ontbreken van een zinnig plan van ruimtelijke ordening met schadeloosstelling en beperken van de hinder tot een draaglijke hoeveelheid. De regering lijkt ongenaakbaar, want het is nog steeds een interim-regering dat geen kleur bekent tenzij voor de rechtbank, waar de advocaten van de Federale staat het tijdelijk onbestuurbaar zijn van het land inroepen.

Van het beloofde globaal luchthavenplan dat Schouppe tegen uiterlijk 17 juni beloofd had valt nog niets te bekennen. Het verkoopcontract van de luchthaven aan de Australische holding Macquarie wordt nog steeds voor het parlement en de burger verborgen gehouden. Het menigmaal beloofd onafhankelijk controleorganisme die de vliegtuigen moeten controleren met betrekking tot gebruik startbaan, vluchtroute, lawaaiproductie, etc… is nog steeds onbestaand. En intussen wordt het Startplan verder uitgevoerd, dat een verdubbeling van de vluchten beoogt tegen 2025. Intussen zijn sinds 2003 tussen 6 en 7 uur ‘s ochtends het aantal vluchten toegenomen met meer dan 50 % (2003/2007 : +54,2%), waarvan het merendeel opstijgende toestellen zijn die op lage hoogte heel het Brussels gewest van oost naar west doorkruisen. Intussen is er nog steeds geen akkoord in het overlegcomitĂ© tussen de gewesten en de federale overheid omdat het Vlaams gewest weigert de nacht in te stellen tot 7 uur i.p.v. 6 uur ‘s morgens waardoor nog steeds duizenden gezinnen elke dag door een dertig-tal zeer zware toestellen op brutale wijze uit hun slaap gehaald worden. Intussen zal het radarsysteem (ILS) om bij elke zichtbaarheid over Brussel te kunnen landen aangekocht en geĂŻnstalleerd worden, tegen een kostprijs van 2,2 miljoen Euro…. … en geniet de federale regering voor dit alles een vrijgeleide zolang ze (doet of ze) aan een zijden koordje hangt.

Zullen de burgers echt moeten wachten op het uiteenvallen van het land vooraleer er een zinnige luchthavenpolitiek komt ?