Omwonenden van de luchthaven van Zaventem razend over mogelijke aanduiding Etienne Schouppe op Mobiliteit

De omwonenden van de luchthaven van Zaventem razend over mogelijke aanduiding Etienne Schouppe op Mobiliteit !

Zonet hebben de omwonenden van de luchthaven met onzetting vernomen dat in de nieuwe regering Leterme I Etienne Schouppe de post van Staatssecretaris van Mobiliteit toegewezen zou krijgen.

Een aantal elementen maken dat dit een fundamenteel verkeerde keuze is om naar een oplossing voor dit netelige dossier te evolueren :

* Zoals het verleden bewezen heeft is het niet opportuun om de bevoegdheid van Mobiliteit toe te wijzen aan iemand die zelf onder specifieke vliegroutes woont en een specifieke zone voortrekt (Etienne Schouppe woont in Liedekerke).

* Nog belangrijker : Etienne Schouppe is grote voorstander van het spreidingsplan boven het Brussels gewest zoals Bert Anciaux deze in 2003 ingevoerd heeft, en bevoordeelt hij zonder schroom een grotere verlichting van de hinder in zijn beschermgebied noordrand te nadele van het Brussels gewest, de oostrand en de oostkant (oosten van de luchthaven). In tegenstelling tot sommige andere politici is hij geen voorstander van bouwstop rond de luchthaven, schadeloosstelling van zwaar gehinderden, of de evolutie naar een leefbare hoeveelheid trafiek op de luchthaven en een betere verdeling van de trafiek over diverse luchthavens.

* Niet minder belangrijk dan twee voorgaande elementen is het feit dat Etienne Schouppe een communautaire scherpslijper is en niet zal aarzelen om dit dossier als pasmunt in de onderhandelijngen te gebruiken en deze verder in een volledige paststelling te duwen.

Voor de overvlogenen is Etienne Schouppe wel de slechtst denkbare kandidaat om dit dossier op te lossen. De omwonenden vrezen dat hij zich de beste Vlaming van de klas zal tonen en dit dossier volledig communautair zal spelen. In het beste geval dreigt hij de huidige situatie en vliegschema’s te bevriezen, waardoor het dossier verder de muur zal ingaan, met als resultaat een vroegtijdig falen van Leterme I.

Daarom vragen de overvlogenen deze ochtend met aandrang aan de aantredende politieke ploeg om Etienne Schouppe als potentiële kandidaat op Mobiliteit te schrappen, en een meer geloofwaardige en neutrale kandidaat naar voren te schuiven.