Nachtvluchten veroorzaken hoge bloeddruk

onze commentaar :

België met haar « nationale » luchthaven van Zaventem, is een land dat nogal laattijdig geconfronteerd werd met intensieve hinder van luchtverkeer, ongetwijfeld omdat het een klein land is. Op andere plaatsen in Europa heeft men reeds lang grondige studies gevoerd naar de invloed van luchtverkeer op de gezondheid van de omwonenden.
In MĂŒnchen werd bijvoorbeeld bij het verhuis van de luchthaven grondig gemeten wat de effecten waren vóór en na de verhuis. Wij hebben de pech dat het land in een permanent communautair conflict zit, met Brussel en omstreken als inzet, en de inwoners van het Brussels Gewest als « collateral damage ».

Wonen in de buurt van een luchthaven is niet alleen vreselijk irritant, het is bovendien nog ongezond ook. Onderzoek heeft aangetoond dat wie in de buurt woont van een luchthaven meer kans heeft op een hoge bloeddruk.

In België is er al jaren protest tegen de nachtvluchten op Zaventem. Een gegrond protest blijkt nu uit het Britse onderzoek in opdracht van de Europese Unie. 5.000 mensen die in de buurt van 4 grote Europese luchthavens wonen, werden onderworpen aan enkele tests tijdens hun slaap.

Daaruit blijkt nu dat op het moment dat er een vliegtuig passeert, de bloeddruk van de slapende persoon systematisch verhoogt. Hoe meer lawaai, hoe groter de stijging van de bloeddruk. Op termijn kan dit zelfs lijden tot hypertensie.

Maatregelen

Dokter Lars Jarup die het onderzoek leidde en voor de universiteit van Glasgow werkt, ijvert voor striktere maatregelen: « Iedereen weet dat het lawaai van vliegtuigen voor irritatie zorgt. Wij hebben nu bewezen dat het ook ongezond is. Daarmee moet rekening gehouden worden wanneer men een luchthaven wenst uit te bereiden. », vertelt hij. « En zeker aan het nachtlawaai moet de overheid iets doen. Tussen 23 uur ‘s avonds en 7 uur ‘s morgens moeten mensen kunnen slapen in een rustige omgeving. »

De meeste grote luchthavens hebben al enkele maatregelen getroffen. Op de Londense luchthaven Heathrow gelden er tijdens de nacht strikte maatregelen betreffende de geluidsoverlast. En op ook op Zaventem is de overheid de nachtvluchten aan het afbouwen.

Snurken

Niet enkel het lawaai van luchtverkeer is een gevaar in de slaapkamer. Ook straatlawaai kan voor hetzelfde effect zorgen, net zoals extreem luid gesnurk. Zodra de grens van 35 decibels wordt overschreden is de gezondheid van een slapende persoon in gevaar.

Het onderzoek werd ook al genuanceerd: « De grootste oorzaken van een hoge bloeddruk blijven immers te weinig sport, te zout eten en overgewicht. Je kunt niet alle schuld op het nachtlawaai van vliegtuigen steken. » Het onderzoeksteam wijst er verder op dat de meeste mensen die in de buurt van luchthavens wonen niet erg rijk zijn. Eerder onderzoek had hypertensie ook al gelinkt met armoede en een ongezonde levensstijl.

Knack online 13/20/2008