Actualiteit 25 december 2007

Op zoek naar een oplossing, maar intussen…

Recent is een voorstel op tafel gekomen om de CO2-uitstoot van vliegtuigen mee te nemen in de Europese emissiequota. U weet wel, Kyoto-normen en zo. De verenigingen en lobbygroepen uit de vliegtuigindustrie zijn onmiddellijk op hun achterste poten gaan staan. Over de nachtvluchten en een reglementering hieromtrent wordt in Europese kringen slechts gefluisterd, en meer dan een aantal richtlijnen over vliegbeleid die België royaal aan haar laars lapt komt er niet door. Onlangs is daarentegen wel het door Europa verplichte geluidskadaster door het Brussels Milieuinstituut bekendgemaakt. Hier komt uit dat i.vgl.m. het jaar 2004 de hinder over het Brussels Gewest verder is blijven toenemen. De afzonderlijke bijkomende geluidsmetingen die het gemeentebestuur van Schaarbeek in de zomermaanden heeft laten uitvoeren wijzen in dezelfde richting. De inwoners van de noord-oostelijke gemeenten voelen dit ongetwijfeld aan den lijve.

De kranten en tijdschriften staan er vol van en de auviovisuele media blijven niet achter op een grote tegengestelde berichtgeving : in de ene helft van de krant wordt gewaarschuwd voor de opwarming van de aarde, voor het smelten van de poolkappen, voor het opgebruiken van de petroleumbronnen, voor de toenemende vervuiling, etc… en in de andere helft staat de krant vol met lof over de nieuwe bestellingen van honderden Boeings en Airbussen, van reclame voor allerhande citytrips per vliegtuig, voor aantrekkelijke verse exotische eetwaren, en voor honderden andere produkten die eerst 6 keer rond de aarde geweest zijn vooraleer bij uw thuis te belanden. Ooit zullen we hierop terugkijken en ons afvragen hoe een hele maatschappij zich zo schizofreen kon opstellen in haar handelingen en gedragingen.

Maar intussen is het wel degelijk vooral maar niet alleen over de inwoners van het noord-oostelijk Brussels Gewest en Diegem dat er ondraaglijke hinder is, en dat men de belangen van de economische elite nog zo lang mogelijk wenst te laten primeren op de gezondheid van mensen. Hiervoor deinst het Vlaams Gewest er zelfs niet voor terug om het laagste uit de kast te halen wat mogelijk is: met name er een taalkwestie van maken. Het is voor de tweede keer dat ze derdenverzet aantekent in de dwangsommen-rechtszaak tegen onze vereniging en dat ze tracht de zaak op de lange baan te schuiven met de eis om alle juridische procedures verder in het Nederlands te voeren (tweetalige rechtbanken bestaan niet in ons land).

Op 27 november werd een memorandum gestuurd naar de regeringsonderhandelaars en alle parlementsleden om hen te wijzen op de ongerijmdheid van het huidig beleid en hen te vragen hun gezond verstand te laten voorgaan op alle andere niet ter zake doende overwegingen zoals politieke machtsverhoudingen, communautaire ruzies, strijd om de macht over Brussel… en een koehandel rond het versjacheren van de gezondheid van inwoners tegen Ă©Ă©n of andere « faciliteit » in de meest brede zin van het woord.

Ter info : deze website is zoveel mogelijk tweetalig opgesteld. doordat heel de ploeg op vrijwillige basis werkt – hetgeen ons volledige politieke onafhankelijkheid toelaat – en de tijd beperkt is, zijn sommige rubrieken enkel raadpleegbaar in het Frans.

p.s. : [Luchtverkeer kan uw gezondheid schaden of waarom de overheid best optreedt om niet alle omgeving rond Zaventem verder te laten verkavelen->http://www.bozzetto.com/neuro.htm].