KLM investeert in duurzame energie om CO2-uitstoot te compenseren

onze commentaar :
Het opkopen van schone lucht in andere landen of het aanleggen van nieuw natuurgebied is geen structurele oplossing. Wat de vermindering van uitstoot per vliegtuig betreft kunnen we spijtig genoeg enkel vaststellen dat deze wordt teniet gedaan door de vooropgestelde en geplande verdere toename aan vliegverkeer.
Randopmerking : de natuurorganisaties in kwestie zijn onderworpen aan belastingen, en hierdoor gaan de compensatiebijdragen voor liefst 50 % verloren. In Nederland heerst contestatie hieromtrent en vraagt men om een ophef van belastingen op deze milieuactiviteit.
Alle begin is moeilijk.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM gaat investeren in duurzame energieprojecten om zo de uitstoot van het broeikasgas CO2 te compenseren die wordt veroorzaakt door het toenemende aantal vliegreizen. Vanaf 1 september compenseert KLM in totaal ruim 4 miljoen ton koolstofdioxide (CO2), een hoeveelheid die gelijk is aan de groei die de luchtvaartmaatschappij de komende vier jaar verwacht.

KLM en het Wereld Natuur Fonds (WNF) maakten vandaag afspraken over reductie en compensatie van de CO2-uitstoot. CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat leidt tot de opwarming van de Aarde en zo mensen en dieren bedreigt. Het is voor het eerst dat de luchtvaartindustrie een contract tekent met een natuurbeschermingsorganisatie om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De investeringen vinden plaats in duurzame projecten in vooral ontwikkelingslanden.

De verwachting is dat de luchtvaart in 2012 verplicht wordt emissierechten te kopen. KLM loopt daar op vooruit. « Onderzoek heeft aangetoond dat de KLM op het gebied van CO2 reducerende maatregelen nu al ‘best in class’ presteert in vergelijking met andere maatschappijen. Ons ambitieniveau ligt hoog en KLM is vastbesloten de beste te blijven », aldus topman Peter Hartman. Hij zet tevens in op een snelle modernisering van de vloot en vermindering van het brandstofverbruik. Daardoor moet de uitstoot per passagier afnemen, oplopend van 3 procent in 2012 tot 17 procent in 2020.

Johan van de Gronden, directeur van het WNF, ziet de afspraken als pure winst. « Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor mens en dier in deze tijd. Door concrete overeenkomsten met grote bedrijven proberen we de effecten van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Deze overeenkomst is daarom directe winst voor de natuur ». (belga/dm)

De Morgen – 13/07/2007

—-

Zie ook het artikel en de lezersreakties hieromtrent in [De Telegraaf->http://www.telegraaf.nl/binnenland/67330791/Milieutoeslag_verdwijnt_voor_de_helft.html?p=10,1]

Milieutoeslag verdwijnt voor de helft
door Arnold Burlage
SCHIPHOL – Milieuorganisaties, die vervuiling van het vliegen compenseren besteden minder dan de helft van het geld aan de beloofde investeringen in onder meer aanplanten van bossen.

Over die milieu-compensatie bestaat daarom toenemende twijfel, omdat minder dan de helft van het ingezamelde geld in het milieu terecht komt.

De directeur van Green Seat, Niels Korthals Altes bevestigde tegen De Telegraaf dat van iedere euro die als compensatie voor de vervuiling binnenkomt minder dan de helft voor het groene doel overblijft.

“Naast controleerbare kosten gaat bijvoorbeeld ook 19% naar de BTW. We vinden dat onjuist. De overheid stimuleert aan de ene kant compensatie van de vuiluitstoot, maar is aan de andere kant de enige die eraan verdient. Wij zouden BTW vrijstelling absoluut normaal vinden”, zei hij,

De KLM gaat als eerste vliegmaatschappij in ons land ook op de groene toer. De maatschappij wil passagiers de vuil-uitstoot per vlucht laten compenseren met een bijdrage voor een schoner milieu. Hoe en welke bijdrage per ticket zal worden gevraagd, is nog onduidelijk. De maatschappij zou dat deze week bekend maken.

De KLM gaat ook een nauwe samenwerking aan met het Wereld Natuurfonds om het groene gezicht te laten zien. Eerder gebeurde dat al met de zwaan in de advertenties en spotjes, maar die is om onduidelijke redenen door de maatschappij van het toneel verwijderd.

De KLM loopt met de compensatie voor de milieuvervuiling nu vooruit op de emissiehandel, die in 2011 wereldwijd in de luchtvaart wordt ingevoerd. KLM president Peter Hartman is daarvan al jarenlang een vurig voorstander, omdat het maatschappijen die in moderne schonere motoren investeren meer “vliegruimte geeft”, die vervuilende maatschappijen moeten kopen.

De trouwste KLM passagiers, de veel-vliegers, zogenaamde “frequent flyers” kunnen de milieucompensatie gaan “betalen” met gespaarde mijlen, die per vlucht worden verdiend, onder meer voor gratis tickets en andere cadeaus.

Ook vliegmaatschappijen van andere landen hebben al eerste stappen gezet met milieucompensaties voor de vervuiling die vliegtuigen aanrichten.

In eigen land introduceerde Eindhoven Airport als eerste per passagier een vrijwillige bijdrage aan het milieu. In dat geval wordt samengewerkt met de organisatie Green Seat, die het geld – na aftrek van meer dan 50% aan kosten en belasting besteedt aan het aanplanten van bossen en andere duurzame milieuprojecten.