Actualiteit 22 juli 2007

Drie maanden tijd heeft Minister Landuyt van de rechter gekregen sinds de uitspraak van 8 februari 2007 om het vliegbeleid van de luchthaven aan te passen en maatregelen te nemen om 15 van de 350 toestellen per dag zo te regelen dat ze de geluidsnormen niet overschrijden.

Dit is niet gebeurd en Air Libre heeft voor het eerst dwangsommen opgelegd op 15 mei voor 10 toestellen in overtreding en een totaalbedrag van 50.000 €.

Minister Landuyt weigerde deze te betalen, en diende hiervoor beroep in zowel in kortgeding als bij de beslagrechter. De dwangsom werd geconsigneerd (bij een bank vastgelegd) en naar eigen zeggen de vereniging hiermee geblokkeerd.

Op vrijdag 13 juli kreeg de Minister opnieuw ongelijk in kortgeding, en wordt hij hierdoor verplicht zijn vliegbeleid aan te passen en de geluidsnormen te eerbiedigen. Hij tekent verzet aan tegen deze beslissing. Desondanks verwachten wij van de Minister – mits druk van de federale regering – het eerstdaags doorvoeren van deze aanpassingen zodat het leefmilieu van de inwoners van het Brussels stadsgewest er iets op vooruit zal gaan, en het valt te hopen dat de minister tegelijk de wilde uitbreidingsplannen omtrent de luchthaven in vraag zal stellen.

Ter herinnering : best is om hier niet teveel van te verwachten : de geluidsnormen verbieden enkel de meest luidruchtige toestellen (vaak tussen 6 en 7 uur ‘s ochtends) die delen van het gewest doorkruisen. Ze vormen in geen enkel opzicht een bescherming voor een toename (2x) van het aantal overvluchten dat de geplande verdubbeling van de luchthaven (Start-plan) met zich mee zal brengen, noch voor een toename door politieke druk van nog meer dag- en nachtvluchten over het Brussels stadsgewest.

Ter info : deze website is zoveel mogelijk tweetalig opgesteld. doordat heel de ploeg op vrijwillige basis werkt – hetgeen ons volledige politieke onafhankelijkheid toelaat – en de tijd beperkt is, zijn sommige rubrieken enkel raadpleegbaar in het Frans.

p.s. : Luchtverkeer kan uw gezondheid schaden.