Nachtvluchten blijven ook nu rondjes draaien

Regeringen geraken niet uit impasse

Het zoveelste ‘ultieme’ overleg over het Zaventem-dossier is gisteren weer op niets uitgelopen. De Brusselse, de Vlaamse en de federale regering schuiven elkaar de zwartepiet toe. Premier Guy Verhofstadt (Open VLD) haalt daarom een oud voorstel boven: de herfederalisering van de geluidsnormen.

Vanaf 9 mei kunnen burgers dwangsommen eisen van de federale overheid voor elke overschrijding van de Brusselse geluidsnormen. Zo’n 5 procent van de vluchten zou die overschrijden. De boetes kunnen tot tienduizenden euro’s per dag oplopen.

De federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a), hoopte met de gewesten een oplossing te vinden die de grondslag voor de boetes zou wegnemen. Maar dat is gisteren – alweer – niet gelukt. Landuyt zal er bij de beslagrechter op wijzen dat ‘hij niet het onmogelijke kan doen. EĂ©n juridische uitspraak naleven, betekent een andere overtreden.’

Op het OverlegcomitĂ© met de verschillende overheden lag een voorstel van de Vlaamse regering op tafel om het aantal nachtvluchten tegen 2009 te verminderen tot 16.000. Vandaag mogen op de luchthaven van Zaventem 25.000 toestellen landen en opstijgen tijdens de nacht (van 23 tot 6 uur). ‘We zijn zeer ver gegaan in ons voorstel’, zei de Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), gisteren in het Vlaams Parlement.

Volgens oppositiepartij Groen! en enkele actiecomitĂ©s is die voorgestelde afbouw van het aantal nachtvluchten allesbehalve verregaand. ‘Het koerierbedrijf DHL bouwt zijn activiteiten fors af tegen 2009 zodat er sowieso minder dan 16.000 nachtvluchten overblijven’, fulmineerde Eloi Glorieux.

DHL is nu goed voor zo’n 16.000 van de bijna 25.000 nachtvluchten. Volgens onze ramingen vermindert DHL zijn nachtvluchten vanaf 2009 naar zowat 7.000. Dat zou dus betekenen dat de Vlaamse regering na het inkrimpen van de DHL- activiteiten nieuwe koerierbedrijven wil aantrekken.

De Brusselse regering kraakte gisteren ook het Vlaamse voorstel af. ‘Het overlegcomitĂ© wordt als decor gebruikt voor het opvoeren van een toneelstuk’, klonk het. De Brusselaars willen niet weten van de Vlaamse eis: de versoepeling van de Brusselse geluidsnormen.

Eric Van Rompuy (CD&V), inwoner van Sterrebeek, en Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) hekelden het mismanagement van het dossier door de federale overheid. Van Rompuy haalde uit naar de ‘krankzinnige’ voorstellen van Vlaams minister Bert Anciaux (spirit), de voorganger van Landuyt en auteur van het beruchte spreidingsplan. Van Hauthem wees erop dat ook de Vlaamse ministers van CD&V, sp.a en Open VLD in de Brusselse regering met de geluidsnormen instemden.

Verhofstadt stelt voor de bevoegdheid over de geluidsnormen weer van het gewestelijke niveau naar het federale te brengen. Dat werd in 2005 al geopperd door de liberalen. CD&V en sp.a wezen het voorstel toen af als te omslachtig. Er is een tweederdemeerderheid voor nodig in het federale parlement en een meerderheid in elke taalgroep. Gisteren klonken beide partijen al wat milder. KVe

De Tijd
26 april 2007