Brussels Gewest

Brussels Gewest

In ‘Aan de minister-president’ (Knack nr. 15) werd weer eens uitgehaald naar de Brusselse geluidsnormen en de Brusselaars die ‘alleen de lusten en niet de lasten van de nabijgelegen luchthaven voor zich willen’.

Wat de lusten en de lasten betreft: centrum-Brussel en centrum-Leuven liggen resp. op 10 en 12 km van de start-banen. In 2003 wordt een nachtvluchtenroute dwars door heel het gewest, dwars door het centrum van de stad ingevoerd. Over Leuven-stad passeert geen vliegtuig overdag en nog veel minder ‘s nachts. Het argument van de lusten en de lasten geldt blijkbaar voor Brussel, maar niet voor Leuven. Meer nog: Vilvoorde, en de dorpskernen rond Zaventem worden in de laatste spreidingsplannen ontzien… maar Brussel, nee hoor. En het sterkst van al: over Zaventem-dorp vliegt zo goed als geen vliegtuig.

Maar niet enkel in het luchthavendossier, ook in het algemeen wat Brussel betreft lezen en horen we elke dag zware uitschuivers.

De inwoners van het Brussels Gewest, en ongetwijfeld ook de inwoners van Vlaanderen en Wallonië, weten dat indien hun hoofdstad er vandaag pover bij ligt dit alles te maken heeft met het opportunisme van kortzichtige politici, met partijpolitiek, en met communautaire politiek die meer leeft bij de politieke klasse dan bij de mensen. Doordat politieke partijen communautair, d.w.z. taalkundig georganiseerd zijn, kan het communautaire opbod ten top gevoerd worden. Gewestelijke politieke partijen bestaan niet en dit betekent dat het Brussels Gewest de facto geleid en bestuurd wordt door Vlaanderen en Wallonië. Met het resultaat dat we kennen.

Indien het Hoofdstedelijk Gewest officieel onder federaal beheer moet worden geplaatst, zoals Rik Van Cauwelaert suggereert, stel ik voor dat alle federale ministers verplicht worden in het Brussels Gewest te komen wonen, en liefst niet in het rijke Ukkel of Sint-Pieters-Woluwe. Dan zullen ze er misschien een prioriteit van maken om de grootstedelijke problemen – o.a. de rampzalige toestand van het openbaar vervoer – aan te pakken. Ongetwijfeld zal ook de hinder van het vliegverkeer, die op diverse plaatsen in het gewest ondraaglijk is, dan anders verdeeld worden.

Knack
25 april 2007
Maurice Seewald
woordvoerder Bruxelles Air Libre Brussel

—-

artikel waarop de reaktie betrekking heeft :

Aan de minister-president


De minister-president wijst er ook fijntjes op dat de meeste problemen in verband met de geluidshinder van Brussel-Nationaal zich niet in Brussel maar in Vlaanderen voordoen. Wat uiteraard juist is. De nationale luchthaven ligt dan ook op Vlaams grondgebied. Terwijl de Brusselaars door hun strenge geluidsnormen alleen de lusten en niet de lasten van de nabijgelegen luchthaven voor zich willen.


Wegens dat hoofdstedelijke onvermogen Ă©n omdat Brussel te belangrijk is om het beheer ervan alleen aan de Brusselaars te laten, moet het Hoofdstedelijk Gewest onder federaal beheer worden geplaatst.

Knack
11 april 2007
Rik Van Cauwelaert