Brussel houdt vast aan het eerbiedigen van haar geluidsnormen

De Brusselaars zijn diep verontwaardigd door de commentaren in de Vlaamse pers over het veronderstelde egoĂŻsme van de Brusselaars betreffende het verwerpen van de Vlaamse voorstellen over de uitbating van de luchthaven van Zaventem. De Brusselse deelregering heeft gelijk : het voorstel van de Vlaamse regering komt op geen enkele manier tegemoet aan de vraag om het spreidingsplan van vluchten te schrappen. Het Gewestelijk Besluit over de geluidsoverlast wordt al evenmin gerespecteerd. Nochtans is de wettelijkheid hiervan bevestigd door de Raad van State en het Hof van Cassatie.

De kijk op de Brusselaars, die afwisselend worden afgeschilderd als egoĂŻstische burgers in dikke villa’s of arme stempelgerechtigden die het lef hebben jobs te weigeren die de luchthaven hun kan bieden verraadt een diep misprijzen voor de inwoners van die hoofdstad waar Vlaanderen duidelijk helemaal niet van houdt.

Bruxelles Air Libre Brussel laat opmerken dat onder de 300.000 overvlogen Brusselaars die onder deze situatie lijden in onder andere Schaarbeek, Evere en Haren er velen in bescheiden tot zeer bescheiden huishoudens leven. Hun levensomstandigheden zijn al moeilijk genoeg en dikwijls wonen zij in slecht geĂŻsoleerde huizen en appartementen die de geluidsoverlast niet beperken. Moeten deze mensen echt nog meer geluidsoverlast aanvaarden ?

Air Libre wijst er ook op dat de luchthaven vooral werkgelegenheid schept voor de inwoners van Vlaanderen, terwijl zij enkel bestaat en functioneert dankzij de nabijheid van Brussel, de echte aantrekkingspool voor haar cliënteel.

Iedereen, Vlamingen en Franstaligen uit Brussel of Vlaanderen, wij zijn toch allemaal burgers en werknemers, die fundamentele rechten hebben die gerespecteerd moeten worden. Bruxelles Air Libre Brussel maakt enkel aanspraak op een minimum aan medeleven voor de slachtoffers van de luchthaven.

Die luchthaven is vreselijk slecht gesitueerd ; indien men op dit ogenblik een luchthaven zou moeten oprichten, waar de overlast het grootst zou zijn, dan zou men ze installeren op de plaats waar ze nu staat ! Indien geen enkele regering de moed heeft om deze luchthaven te verplaatsen, dan moet ze onderworpen worden aan uitbatingbeperkingen : ‘s nachts gesloten en beperking van het luchtverkeer overdag.

De Brusselse normen zijn, dient het nog gezegd, soepeler dan de voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het respecteren van deze normen veronderstelt dat men moet afzien van slechts 6% van de luidruchtigste opstijgende vluchten boven Brussel. Een sluiting van de luchthaven zal dit niet meteen veroorzaken…
Op deze hele kleine verbetering hebben de Brusselaars recht, en dat wordt hun geweigerd door minister Renaat Landuyt.
Vanaf 10 mei zullen dwangsommen worden geëist door Bruxelles Air Libre Brussel als deze Brusselse regelgeving niet wordt geëerbiedigd.