Evolutie van de hinder van luchtverkeer uit Zaventem. Zijn de cijfers van de Katholieke Universiteit van Leuven betrouwbaar, realistisch ?

Air Libre heeft via de pers kennis genomen van de cijfers die Biac gisteren bekendgemaakt heeft inzake de evolutie van de hinder veroorzaakt door het luchtverkeer van Zaventem.

De vereniging Air Libre is verwonderd dat de cijfers een vermindering van de hinder voorop stellen.

Sinds het spreidingsplan in 2003 werden een klein dozijn routes toegevoegd over de Brusselse agglomeratie.
Zo werden routes die naar buiten de ring afweken noordelijk, naar binnen de ring getrokken waar de bevolkingsdichtheid veel hoger ligt.
Ook werd de Chabert-route opnieuw ingevoerd die tijdens de weekends vliegtuigen leiden dwars over heel de Brusselse agglomeratie van noord-oost naar zuid-west, van Haren/Evere over de Grote Markt naar Koekelberg.
Ook werd in het befaamde jaar 2003 als primeur een nachtelijke route over de Brusselse agglomeratie ingevoerd die de naam draagt van toenmalige interim-minister Mobiliteit Onkelinx.

Het aantal vluchten in de gevoelige uren heeft nooit zo hoog gestaan als vandaag. In de nachtelijke uren van 23.00 tot 07.00 uur opereert men vandaag zowat 31.000 vliegbewegingen, 6.000 meer dan door de milieuvergunning toegekend, en 25 % meer dan in 2003.

Air Libre vraagt zich ook af welke maatstaf Biac hanteert voor « zwaar gehinderden » : indien zij de cijfers van de WHO in beschouwing zou nemen, dan zouden ze tot de vaststelling van andere gegevens komen, zoals de RUG en een studie van het Brussels Gewest aantonen :
hierin liggen de cijfers tussen 100.000 en 300.000 gehinderden.

Met cijfers, kan men alles bewijzen :

De vereniging Air Libre Brussel is verwonderd over de werkwijze om tot een studie te komen. De opdrachtgever Biac is belanghebbende en er valt dus aan de neutraliteit van de methode en de gegevens te betwijfelen.

Bovendien mag men zich afvragen welke neutraliteit een wetenschappelijk instituut aan de dag kan leggen wanneer deze op de payroll staat van Biac, niet enkel voor deze studie, maar vooral ook als technisch expert voor alle rechtszaken waarin Biac verwikkeld zit.