Brusselse normen blijven overeind

De Raad van State heeft de omstreden geluidsnormen voor vliegtuiglawaai niet verworpen.

Het besluit van de Brusselse regering van mei 1999 dat normen opstelde voor vliegtuiggeluid wordt niet vernietigd. Dat oordeelde de Raad van State gisteren. Het is niet aangetoond dat de normen de werking van Zaventem onmogelijk maken.

De luchthavenexploitant Biac, het koeriersbedrijf DHL en het Airline Operators Committee (AOC) hadden de nietigverklaring gevraagd. Biac en DHL deden dat in een Franstalige procedure en kregen ongelijk. Het AOC deed het Nederlandstalig. In deze zaak worden de debatten heropend omdat niet alle argumenten behandeld zijn. De kans dat dit een andere uitspraak zal opleveren, is klein.

De Raad oordeelde uitzonderlijk in een gezamenlijke, tweetalige kamer. Dat moest omdat de adviezen van de Franstalige auditeur en die van de Nederlandstalige tegenstrijdig waren. Alleen de laatste had een vernietiging gevraagd. Hij oordeelde dat Brussel het federale luchthavenbeleid doorkruiste.

Bart Brackx van TUI-Jetair, lid van het AOC, geeft de strijd nog niet op. ,,Met deze normen wordt elke luchtvaartactiviteit gehypothekeerd. Het kan toch niet dat een maatschappij die de vlieginstructies van de federale overheid moet opvolgen, door een andere overheid beboet wordt? » Het AOC vreest dat maatschappijen Zaventem gaan verlaten en hoopt alsnog op een politieke oplossing.

Tot dusver worden er boetes uitgeschreven tot 125.000 euro maar betalen de luchtvaartmaatschappijen ze niet.

De geluidsnormen zijn een obstakel in de onderhandelingen over de geluidshinder van Zaventem. De positie van Brussel is nu versterkt.

De federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (SP.A), wacht op de behandeling in cassatie van een arrest van het hof van beroep. Dat legde de federale regering op de geluidsnormen te respecteren.

(ty)