Brusselse lawaainormen aanvaardbaar

(tijd/belga) – De Brusselse geluidsnormen zijn volkomen aanvaardbaar, oordeelde de Raad van State gisteren.

De luchthavenuitbater BIAC, het koerierbedrijf DHL en een rist luchtvaartmaatschappijen hadden de vernietiging van de normen gevraagd. Volgens hen bemoeilijken ze het vliegverkeer van en naar Zaventem. De maatschappijen hebben al torenhoge boetes gekregen wegens het schenden van die normen door te luidruchtige vliegtuigen. Maar totnogtoe weigerden ze de boetes te betalen.

De Nederlandstalige auditeur van de Raad van State had zich eerder in een advies uitgesproken voor de intrekking van de Brusselse geluidsnormen, maar zijn Franstalige collega-auditeur zag geen graten in de normen. Daarom werd de beoordeling van de klachten over de geluidsnormen doorgeschoven naar de algemene vergadering van de Raad van State. Die is paritair samengesteld uit Nederlands- en Franstalige staatsraden.

LIEVER ANDERS

De algemene vergadering oordeelde gisteren dat de Brusselse overheid bevoegd is om de strenge geluidsnormen uit te vaardigen. Dat is een tegenslag voor de luchtvaartmaatschappijen, tal van Vlaamse actiecomités én voor de Vlaamse en federale regering.

‘We hadden het liever anders gezien’, reageert de federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a).

Gevreesd wordt dat sommige luchtvaarmaatschappijen Zaventem zullen mijden. Zij zijn alleszins niet van plan de boetes alsnog te betalen. In totaal werd al voor 1,4 miljoen euro boetes uitgeschreven in 2004 en 2005. Over dit jaar bestaan nog geen cijfers. KVe

11/05/2006 – Copyright © De TIJD