Brussel – De Brusselse geluidsnormen zijn volkomen wettelijk. Dat is het oordeel van de Raad van State.

De geluidsnormen vormen een belangrijke hinderpaal in het dossier rond de luchthaven van Zaventem. Enkele luchtvaartmaatschappijen en het koerierbedrijf DHL hadden gevraagd om de normen te vernietigen. Maar de Raad van State ziet daar dus geen reden toe.

Federaal mobiliteitsminister Renaat Landuyt (SP.A) zegt dat die uitspraak weinig impact heeft op zijn werk, namelijk een spreidingsplan opstellen. Dit arrest van de Raad van State valt in het proces van luchthavenuitbater BIAC tegen het Brussels Gewest, en dus bindt het enkel die partijen tegenover elkaar staan.

Renaat Landuyt: « Op het spreidingsplan heeft die uitspraak geen impact. Op de bedrijven van de luchthaven heeft dat wel impact. De boetes (op het overschrijden van de Brusselse geluidsnormen, red.) hebben nu een wettelijke basis. Het innen van de boetes wordt nu een politiek beslissing van de Brusselse regering. »

Landuyt is nu nog altijd in cassatie tegen een arrest uit juni 2005 van het Brusselse hof van beroep over de Brusselse geluidsnormen. Dat arrest gaf het Brussels Gewest de mogelijkheid om van de Belgische staat dwangsommen te eisen voor elke inbreuk van een vliegtuig op die normen. Als ook het Hof van Cassatie in die zin beslist dan wordt de situatie van de luchthaven nog moeilijker. Volgens Landuyt betekent dan dat de kans groot wordt dat veel bedrijven uit Zaventem zullen wegtrekken.

© tvbrussel / FM Brussel