Zaterdagse spreiding niet op applaus onthaald

nota Air Libre : De regering keurt de aanpassing aan het spreidingsplan goed. De gewesten reageren afwijzend.

De federale ministerraad heeft gisteren de aanpassing aan het spreidingsplan voor de vluchten vanop Zaventem van minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.A) goedgekeurd.

Als belangrijkste wijziging zal er op zaterdag tot 15 uur op startbaan 25R (richting Diegem) worden opgestegen en nadien op startbaan 20 (richting Oostrand).

De ,,omkering » van het baangebruik bij ongunstige wind zal niet langer gebeuren. Landuyt gaf het document van 62 bladzijden niet vrij, maar laat het valideren door Belgocontrol. ,,Binnen tien dagen kan de ingreep van kracht worden », zegt Landuyt.

De wijziging moest er komen na een arrest van het hof van beroep dat een evenwichtiger spreiding oplegde over alle zones, op straffe van dwangsommen.

De Vlaamse minister van Milieu, Kris Peeters (CD&V), reageerde prompt afwijzend. ,,Deze maatregel komt niet tegemoet aan de uitgangspunten van de Vlaamse regering. Het is geen billijke verdeling, want Brussel neemt niets. Het is een verslechtering voor de Oostrand en met name Sterrebeek. Dit zal ongetwijfeld juridisch worden aangevochten. » De minister zal het document analyseren en zich over verdere stappen beraden.

Ook de Brusselse minister van Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck (Ecolo), reageerde ontgoocheld. ,,Als Landuyt geen steviger plan kan opstellen, is een samenwerkingsakkoord onmogelijk », verklaarde ze. ,,Dit is minimalistisch. »

Van de omwonenden kwamen heftige reacties. De vereniging Sterrebeek 2000 was ,,verbijsterd » want ,,dit is pure concentratie op 200 meter boven onze daken. » Sterrebeek 2000 hekelde dat de minister arresten van de Raad van State negeert die het gebruik van baan 20 op zaterdag verbieden. ,,Toch niet », reageerde Landuyt, ,,het verschil zit in die 62 technische bladzijden, maar dat is moeilijk uit te leggen. Het zal in de feiten moeten blijken. »

De burgemeesters van Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Lambrechts en Sint-Pieters-Woluwe (allemaal MR) reageerden eveneens negatief.

De ministerraad zette ook het licht op groen voor de vliegwet. Die wet vertrekt naar het parlement en zal daar in mei of juni worden behandeld. De wet wordt pas na een akkoord met de regio’s van kracht. In de wet staat niets over de huidige vluchtprocedures. Er wordt dus niets gebetonneerd, suste Landuyt.

22-04-2006

nota Air Libre :

Blijkbaar is enkel de Federale Regering blij over haar eigen werk ; de gewesten keuren het niet goed. Zal dit een aanleiding zijn om Landuyt en zijn collega’s wat ernstiger te laten omgaan met het luchtverkeer in dit land en een globaal lange-termijn-beleid op poten te zetten ?