Arresten hof van beroep communautair gekleurd

(tijd) – De arresten over het spreidingsplan van het Brusselse hof van beroep verschillen van teneur naargelang de Nederlandstalige kamer, dan wel de Franstalige kamer de uitspraak heeft gedaan. Er is in de hoofdstad dus een verschil tussen het hof van beroep en la cour d’appel, en het blijkt communautair geladen.

Juridisch kluwen

De arresten van het Brusselse hof van beroep over het spreidingsplan spreken elkaar niet tegen, maar ze kunnen niet tegelijk worden uitgevoerd. Zowel Raf De Baerdemaecker, de Nederlandstalige ombudsman van de luchthaven van Zaventem, de Brusselse minister-president, Charles Picqué (PS) als de federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a), stelde gisteren met verbazing de onsamenhangendheid van de arresten vast. Bovendien blijkt het verschil communautair geladen.

De Franstalige kamer besliste in maart vorig jaar dat vliegtuigen in gewone weersomstandigheden niet mogen landen op de baan 02. Als gevolg daarvan vlogen er minder dalende vliegtuigen over de hoofdzakelijke Franstalige oostrand van Brussel. Deze week zei de Nederlandstalige kamer dat de vluchten zoveel mogelijk moeten worden gespreid, dus ook over Brussel en de oostrand.

In juni 2005 velde de Franstalige kamer een arrest waarin het de strenge Brusselse geluidsnormen bevestigde. Als gevolg daarvan is het in het spreidingsplan moeilijker om vliegtuigen boven de hoofdstad te laten vliegen. Deze week noemde de Nederlandstalige kamer diezelfde Brusselse geluidsnormen ongrondwettelijk.

Het spreidingsplan verdeelde begin dit jaar ook al de Raad van State. De Nederlandstalige auditeur adviseerde de rechters de Brusselse geluidsnormen te vernietigen. Een gelijkaardige klacht over de geluidsnormen werd door de Franstalige auditeur onontvankelijk verklaard. De politici hopen dat een uitspraak van een tweetalige, gemeenschappelijke kamer van rechters nu duidelijk brengt.

Bart Haeck