Picqué wil terug naar spreidingsplan 1999

(tijd) РDe Brusselse minister-president, Charles Picqué (PS), stelt voor om terug te grijpen naar het spreidingsplan van 1999, een periode waarin het spreiden van de vluchten van en naar Zaventem nog geen politiek thema was. Het gaat om een tijdelijke oplossing: het status-quo is niet langer mogelijk, zegt hij, en een nieuw akkoord over Zaventem uiterst moeilijk. Politieke gevolgen

Door arresten te vellen die onmogelijk tegelijk uit te voeren zijn, heeft het Brusselse hof van beroep de Vlaamse, Brusselse en federale politici verplicht zich opnieuw te buigen over de ‘billijke spreiding’ van de geluidsoverlast van de vluchten van en naar Zaventem. ‘We kunnen niet meer talmen’, zei Charles Picqu√©, de Brusselse minister-president (PS), gisteren. ‘De geloofwaardigheid van de instellingen is in gevaar. Want wat ziet de burger: onmachtige politici en verdeelde rechters.’

De politici moeten dus tonen dat ze wel machtig genoeg zijn om duidelijke regels op te maken, zodat de rechters niet langer verdeeld kunnen zijn. Alleen is het maar de vraag of de politici daar ook toe in staat zijn. Picqué gaf toe dat het in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen heel moeilijk wordt een politiek akkoord te sluiten over het spreidingsplan.

De reacties van de Brusselse, Vlaamse en federale politici toonden dat gisteren ook aan. Picqu√© zei dat het arrest van het hof van beroep voor hem ‘niets betekent’. Tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement reageerde de Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), op die uitspraak. Hij zei in het arrest nieuwe elementen te zien om tot een politiek akkoord te komen, maar voegde eraan toe dat dergelijke onderhandelingen maar kunnen lukken als alle partijen zich loyaal en constructief opstellen.

Om uit de impasse te komen, stelt Picqu√© voor tijdelijk terug te keren naar het spreidingsplan van 1999, dat de vluchten vooral langs de noord- en de oostrand stuurde. Niet omdat het plan in 1999 perfect was, zei hij, maar omdat de geluidsoverlast in en rond Zaventem toen geen heet politiek hangijzer was. Op die manier is er tijd om grondig te onderhandelen over een nieuw plan. Bij eerdere onderhandelingen over het spreidingsplan dook ‘le retour √† ’99’ al op, maar de federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a), noemde het toen juridisch niet haalbaar.

Peeters en ook Spirit zien in het laatste arrest van het hof van beroep nieuwe kansen om een oplossing te vinden, maar Picqu√© niet. ‘Brussel was geen partij in het geding’, zei Picqu√© gisteren. In het arrest staat dat de Brusselse geluidsnormen ongrondwettelijk zijn, maar daar houdt Picqu√© geen rekening mee, net als de Brusselse minister voor Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck (Ecolo). Ze noemde de geluidsnormen gisteren niets meer dan een symbool. ‘Ze staan los van het debat over het spreidingsplan. En kom niet zeggen dat de geluidsnormen de luchthaven economisch onleefbaar maken’, vervolgde ze.

Minister Landuyt lijkt niet geneigd het Brusselse voorstel te volgen. In Ter Zake deed hij gisteravond de suggestie om het huidige spreidingsplan in een wet te gieten, zodat gewone rechters het niet meer kunnen aanvallen. Alleen het Arbitragehof heeft de macht om de wet te vernietigen, maar moet dan wel het volledige plaatje bekijken. Gewone rechters oordelen alleen over een deeltje van het spreidingsplan, namelijk dat deeltje dat door de klagers wordt aangevallen.

De uitweg van de vliegwet is niet nieuw, maar Landuyt wil er nu wel vaart achter zetten. Hij heeft de Raad van State gevraagd binnen de vijf dagen een spoedadvies te geven over het wetsontwerp, zodat de tekst snel naar het parlement kan. Ondertussen probeert hij opnieuw te bemiddelen tussen de Vlaamse en de federale regering, die hun geluidsnormen op elkaar moeten afstemmen.

Bart Haeck