Tobback en Zaventem : populisme en demagogie

Dossier : Hinder en risico’s van vliegverkeer uit Zaventem
Burgemeester Louis Tobback verheft zijn nimby-stem en waarschuwt voor spreiding over Leuven-stad. Bruxelles Air Libre Brussel veroordeelt zijn populistische houding en wijst op de zoveelste politieke manipulatie en desinformatie in dit dossier.

Vandaag kon men in de pers (Laatste Nieuws) lezen « Tobback verzet zich tegen oneerlijke spreiding nachtvluchten ».Volgens de burgemeester moet Brussel ook zijn deel van de ellende dragen.
De vereniging Bruxelles Air Libre Brussel veroordeelt deze leugenachtige houding van de burgervader. In Leuven heeft de burgemeester er altijd voor gezorgd dat zijn stad volledig vliegvrij bleef, ondanks alle spreidingsplannen. Het Brussels Gewest kreeg in 2003 een nachtelijke route opgelegd dwars door het centrum van de agglomeratie van oost naar west. Boven Leuven-stad valt geen vliegtuig te bekennen, niet overdag, en zeker niet ‘s nachts. Dit alles ondanks het feit dat Leuven-centrum en Brussel-centrum slechts op resp. 12 en 10 km van de startbanen gesitueerd zijn.

Burgemeester Tobback deinst er niet voor terug de meest populisitsche argumenten te gebruiken om de Brusselaars de mond te snoeren en « zijn » Leuven vliegvrij te houden. Hij verbindt de naam Brussel-Nationaal met het overvliegen van Brussel.
Als de luchthaven van Zaventem « Brussel-Nationaal » heet, dan is het omdat onze nationale regering (met regeringsleden die meestal niet in Brussel woonden) indertijd zelf die naam gegeven heeft, en niet de bevolking van Brussel.

De vereniging Air Libre veroordeelt ten stelligste zijn beschuldiging inzake het feit dat de Brusselaars de plattelandsbewoners voor « boerekes » uitmaken. Deze benaming is een uitspraak van de heer Tobback zelf en valt onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Het getuigt van uiterste manipulatie en wijst misschien op het misprijzen van de burgemeester zelf ten aanzien van de plattelandsbewoners rond Leuven.

De « aanvaardbare regeling » die burgemeester Louis Tobback voor ogen heeft is er vooral een die Leuven vliegvrij houdt en Brussel een maximale overlast bezorgt.
Op dit ogenblik slikt het Brussels Gewest (vooral het noord-oostelijke deel van de agglomeratie) 89 % van alle vertekkende vluchten, een nachtelijke route dwars door het centrum, en een intensief deel van de landende vluchten over de oostkant van de agglomeratie.
Leuven-stad ofte de Leuvense agglomeratie is daarentegen quasi vliegvrij.
Volgens de laatste versie van het Spreidingsplan-Anciaux is de richtlijn zelfs dat het vliegen over dorpskernen gemeden moeten worden.

Bruxelles Air Libre Brussel herinnert eraan dat zij een Tien-puntenplan voorgelegd heeft aan de Federale regering waarbij net zoals de landingsroutes ook de opstijgroutes woningvrij gemaakt moeten worden om zodoende de rechten van alle omwonenden te herstellen. Dit zal de enige manier zijn om de luchthaven van Zaventem, haar bedrijven, haar werknemers, en haar omwonenden een zekere en veilige toekomst te waarborgen.