Nachtvluchten krijgen lager plafond

Het plafond voor nachtvluchten ligt nu nog op 25.000, na 2008 wordt dat 18.000.

Het plafond voor nachtvluchten ligt nu nog op 25.000, na 2008 wordt dat 18.000.

Na 2008, wanneer DHL zijn activiteiten wegtrekt uit Zaventem, mogen er per jaar maximum maar 18.000 vliegbewegingen zijn ‘s nachts. Minder dan nu dus.

BRUSSEL. Een akkoord over de nachtvluchten op Zaventem is zo’n vreselijk kluwen dat de verschillende regeringen van ons land het stapje voor stapje aanpakken. Eerst willen ze de minst heikele punten afwerken, en dan het moeilijkere werk.

Een eerste akkoord werd gisteren bereikt op het overlegcomité tussen de federale, Vlaamse en Brusselse regering. Het is een akkoord dat slaat op de periode na 2008, het moment waarop DHL wegtrekt uit Zaventem, en het loopt tot 2020.

Volgens het akkoord mogen er na 2008 maximum 18.000 bewegingen per jaar plaatsvinden ‘s nachts (tussen 23 en 6 uur). Bij die bewegingen mogen er niet meer dan 5.500 vertrekken zijn.

Nu ligt dat plafond volgens de milieuvergunning nog op 25.000. Wanneer DHL wegtrekt, zakt dat aantal sowieso naar zowat 15.000. De 18.000 toegelaten bewegingen, laten dus nog wat economische groei toe voor de luchthaven.

Volgens Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) werd het getal van 18.000 afgesproken na het raadplegen van luchthavenuitbater Biac. De milieubeweging BBL roept alvast dat het plafond veel te hoog ligt en stelt 10.000 bewegingen voor.

Nog volgens het luchthavenakkoord van gisteren wordt het aantal QC’s voor de vertrekken beperkt tot 35.000 per jaar (overdag en ‘s nachts). QC is een waarde die elk vliegtuig meekrijgt en die waarde geeft het geluidsvolume van het toestel weer.

Ten slotte is afgesproken dat in de periode tussen zes en zeven uur ‘s morgens de meest lawaaierige toestellen aan de grond moeten blijven. De QC bij vertrek wordt beperkt tot 12.

Een en ander betekent niet dat alle heikele punten voor de periode 2008-2020 nu opgelost zijn. Zo liggen de geluidsnormen die de gewesten opleggen, nog steeds niet vast voor die periode. Evenmin is duidelijk of de verlenging van startbaan 25L er komt. Dat was een idee van federaal minister Landuyt (SP.A), waartegen al fors geprotesteerd is. Ook door Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V).

Nog moeilijker wordt het natuurlijk om een akkoord te vinden voor de situatie tot 2008.

Strikt genomen kan het Brussels Gewest vanaf half oktober boetes eisen van de federale overheid telkens de Brusselse normen worden overschreden. Brussels minister-president PicquĂ© (PS) heeft al laten verstaan dat het niet zo’n vaart zal lopen. Beter een goed akkoord na 15 oktober dan een snel en slecht akkoord voor 15 oktober, zegt hij.