Huytebroeck ontstemd over cassatieberoep Landuyt

De Brusselse minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo) reageert ontstemd op de beslissing van federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt om naar het Hof van Cassatie te stappen met de bedoeling het arrest van het hof van beroep te laten verbreken. Dat arrest geeft het Brussels gewest de mogelijkheid dwangsommen te vragen voor elke inbreuk van een vliegtuig op de Brusselse geluidsnormen.

Huytebroeck stelt dat Landuyt « volhardt in het juridisch willen oplossen van deze problematiek terwijl hij alle kaarten in handen heeft om een plan voor te leggen die tegemoet komt aan de bezwaren in het arrest. Deze beslissing gaat in tegen zijn uitspraken, hij die zei niet te willen onderhandelen onder juridische dwang », aldus de Brusselse minister van Leefmilieu.

Huytebroeck stelt dat het cassatieberoep niet opschortend werkt. Ze herhaalt dat ingeval de onderhandelingen tussen Brussel, Vlaanderen en de federale regering over het luchthavendossier mislukken, Brussel dwangsommen zal eisen van de federale overheid. Dat gebeurt niet zolang de onderhandelingen lopen. De inbreuken op de Brusselse geluidsnormen worden nu wel al geregistreerd.