Actiegroep naar rechter voor Brusselse geluidsnormen

De Brusselse actiegroep Air Libre stapt naar de rechter om de naleving van de Brusselse geluidsnormen te eisen. Dat schrijft het comité van omwonenden vandaag in een persbericht. Eerder kreeg het Brussels gewest met dezelfde eis al gelijk bij het Brusselse hof van beroep.

In juni gaf het Brusselse hof van beroep het Brussels gewest gelijk in een zaak rond de naleving van de Brusselse geluidsnormen. Het hof oordeelde dat die Brusselse normen moesten gerespecteerd worden en dat de federale regering dwangsommen moest betalen bij het niet naleven van de normen. Die dwangsommen konden vanaf 15 oktober opgelegd worden, maar Brussel besliste de boetes voorlopig niet te gaan innen. Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt is intussen wel naar het Hof van Cassatie getrokken tegen het bewuste arrest van het Brusselse hof van beroep.

In verkeerde keelgat
Dat is bij het actiecomité Bruxelles Air Libre Brussel in het verkeerde keelgat geschoten. De actiegroep heeft advocaat George-Henri Beauthier (bekend als advocaat van Laititia Delhez in de zaak-Dutroux) de opdracht gegeven klacht neer te leggen bij de rechtbank van eerste aanleg. Op die manier willen de omwonenden de federale overheid verplichten de Brusselse geluidsnormen na te leven.

« Bekwaamheid in twijfel getrokken »
« Met verbijstering hebben wij zondag vernomen dat minister Landuyt een verbrekingsverzoek ingediend heeft bij het Hof van Cassatie tegen de mogelijke toepassing van de geluidsnormen van het Brussels Gewest. En dat ondanks het feit dat deze bekrachtigd werden door het hof van beroep », luidt het in een persbericht.

« Door deze krachttoer toont minister Landuyt dat hij tot weinig overleg bereid is en dat zijn bekwaamheid om het algemeen belang van de inwoners te waarborgen in twijfel getrokken mag worden », stelt Air Libre nog