Hoogspanning over nachtvluchten

Tom Cochez

Federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.A) legt vandaag een compromisvoorstel op tafel dat de spreiding van de nachtvluchten van op Zaventem moet regelen. Over de inhoud van het voorstel lekte gisteren nog niets uit, maar nu al staat vast dat een compromis tussen de voorstellen van de Vlaamse en Brusselse regeringen bijzonder moeilijk ligt.

Tegelijk neemt de politieke spanning toe. Vlaams minister en Brusselaar Bert Anciaux (Spirit) dreigt er zelfs mee de meerderheid op te blazen als de Brusselse regering niet inbindt. « Men mag roepen en tieren, beschuldigen en beledigen. Het raakt mijn koude kleren niet. Maar handelen en beslissen? Dat zal zonder ons zijn, en zonder meerderheid. Bezin dus eer je begint. »

Het verdelen van de geluidshinder, eigen aan de nachtvluchten van op Zaventem, moet zowat de moeilijkst te ontwarren politieke knoop in de Wetstraat zijn. Dinsdagavond legde de Brusselse regering haar voorstel op tafel. Gisterochtend kwam daarnaast ook het Vlaamse voorstel. Renaat Landuyt heeft nu de taak om een compromis uit te tekenen. Het politiek gescheld aan de vooravond van het compromisvoorstel belooft alvast niet veel goeds. Vooral tussen de Brusselse minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (PS) en Brussels minister-president Charles Picqué (PS) aan de ene kant en Bert Anciaux aan de andere kant stijgt de spanning. « Het echte probleem is de heer Anciaux met zijn spreidingsplan », liet Huytebroeck zich gisteren ontvallen.

Het Vlaamse plan wordt door de Franstalige Brusselse ministers dan weer bedacht met de termen ‘surrealistisch’ en ‘zelfmoord’. De MR heeft het over een ‘provocerende, geĂŻmproviseerde en voor de luchthaven schadelijke aanpak’. Het Brusselse plan grijpt in belangrijke mate terug op de situatie zoals ze bestond voor 1999 en deelt volgens Bert Anciaux het Brusselse gewest op in twee grondgebieden. « Het overgrote deel van het gewest wordt een leefbare zone, een beperkt gebied in het noorden van het gewest wordt een onleefbare zone. Een reservaat voor uitstervende diersoorten. »