Dwangsommen duiken weer op in Zaventemoverleg

(tijd/belga) – De Brusselse onderhandelaars dreigen opnieuw met dwangsommen in het Zaventemdossier. Volgens hen stuurt de Vlaamse regering het overleg over een nieuw spreidingsplan bewust naar een impasse met onaanvaardbare voorstellen. Aan Vlaamse kant luidt het dat de Brusselse voorstellen het vliegtuiglawaai te veel over Vlaams grondgebied concentreren. De komende dagen ligt het overleg stil.

De onderhandelaars van de Vlaamse, de Brusselse en de federale regering zaten vrijdagavond opnieuw samen om een uitweg te zoeken uit de al weken aanslepende discussie over een nieuwe verdeling van de vluchten van en naar Zaventem. Na bijna vijf uur discussiĂ«ren bleek er van vooruitgang niet veel sprake. De Brusselse minister-president, Charles PicquĂ© (PS), had het over ‘een stap achteruit’. Hij reageerde achteraf teleurgesteld en geĂ«rgerd. ‘Ik heb de indruk dat we onze tijd hebben verspild.’

Het grootste knelpunt is de regeling voor de weekendvluchten. De federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a), legde twee scenario’s op tafel. ‘Ze strookten niet met de Vlaamse voorstellen’, zegt de Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V). ‘Het Brusselse voorstel voor de weekendvluchten was voor ons helemaal onaanvaardbaar, wegens een gebrek aan billijke spreiding’, zei hij. ‘Elk voorstel van Brussel legt de geluidslast steeds meer bij Vlaanderen.’

PicquĂ© en zijn minister van Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck (Ecolo), beweren dan weer het omgekeerde. Ze nemen het niet dat de Vlaamse regering vasthoudt aan het gebruik van de piste 25L voor vertrekkende dagvluchten tijdens het weekend. ‘Die keuze zal leiden tot capaciteits- en veiligheidsproblemen op de luchthaven en tot een overmatige stijging van de geluidshinder van sommige wijken in het oosten van Brussel, maar ook in de gemeente Zaventem’, waarschuwt PicquĂ©.

Het Brussels Gewest verzet zich ook tegen het weekendgebruik van de dwarse piste 20 voor opstijgende toestellen. ‘Dat gaat in tegen het advies van de Raad van State en ontzegt de Brusselse regio elk recht op de minste rustperiode.’

De Brusselse onderhandelaars kunnen voorts ‘de Vlaamse hardnekkigheid’ niet begrijpen om de routes over het Kanaal en die over de Brusselse ring simultaan te gebruiken. ‘De luchtverkeersleider Belgocontrol heeft al meermaals benadrukt dat dat de veiligheid vermindert’, zeggen PicquĂ© en Huytebroeck.

Volgens de Brusselse regering doet de Vlaamse regering bewust onredelijke voorstellen om haar interne verdeeldheid te verbergen en een mogelijke mislukking van de gesprekken op de rug van de Brusselaars te schuiven. De Vlaamse onderhandelaars benadrukken dan weer dat de Brusselse regering zich nog altijd niet unaniem achter een eigen voorstel schaarde.

Ernstig

Als er niet snel een aanvaardbare consensustekst op tafel komt, dreigt de Brusselse regering ermee een dwangsom van 25.000 euro te eisen van de federale overheid voor elk vliegtuig dat de strenge Brusselse geluidsnormen overschrijdt. De Brusselse overheid kan dat sinds 15 oktober doen. ‘Als de Brusselaars die dreiging aan de onderhandelingstafel herhalen, kunnen we niet verder praten’, waarschuwt Peeters. Volgens hem is de toestand ‘ernstig’ en is er ‘verre van’ een akkoord. ‘Iedereen verhardt nu zijn standpunt.’

Een nieuw overleg met de verschillende partijen is voorlopig niet gepland. De herfstvakantie moet iedereen toelaten alles rustig te analyseren, is te horen. Landuyt blijft optimistisch. ‘De verschillen lijken groot, maar de partijen staan soms erg dicht bij een akkoord’, zegt hij. Een akkoord blijft onontbeerlijk, ‘want als er geen juridisch stabiel kader is, zal een rechtbank de zaak vroeg of laat waarschijnlijk volledig blokkeren.’ KVe

Telex

De Tijd,

© 2005 Uitgeversbedrijf Tijd n.v.