Actiegroep wil naleving van Brusselse geluidsnormen

BRUSSEL – De Brusselse actiegroep Air Libre stapt naar de rechter om de naleving van de Brusselse geluidsnormen te eisen. Dat schrijft het comitĂ© van omwonenden vandaag in een persbericht. Eerder kreeg het Brussels gewest met dezelfde eis al gelijk bij het Brusselse hof van beroep.

In juni gaf het Brusselse hof van beroep het Brussels gewest gelijk in een zaak rond de naleving van de Brusselse geluidsnormen. Het hof oordeelde dat die Brusselse normen moesten gerespecteerd worden en dat de federale regering dwangsommen moest betalen bij het niet-naleven van de normen. Die dwangsommen konden vanaf 15 oktober opgelegd worden, maar Brussel besliste de boetes voorlopig niet te gaan innen. Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt is intussen wel naar het Hof van Cassatie getrokken tegen het bewuste arrest van het Brusselse hof van beroep.

Dat is bij het actiecomité Bruxelles Air Libre Brussel in het verkeerde keelgat geschoten. De actiegroep heeft advocaat George-Henri Beauthier de opdracht gegeven klacht neer te leggen bij de rechtbank van eerste aanleg. Op die manier willen de omwonenden de federale overheid verplichten de Brusselse geluidsnormen na te leven.

Knopen doorhakken

De Franstalige partij cdH vindt dat de federale regering, bij een gebrek aan een akkoord met de gewesten, de knoop moet doorhakken in het dossier van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. Dat heeft de regering totnogtoe nagelaten. Voor de cdH is de enige oplossing een terugkeer naar het vluchtschema van voor 1999 samen met een drastische daling van het aantal nachtvluchten, een daling van de ,,quota counts » (geluidseenheid voor vliegtuigen), de oprichting van een onafhankelijk controle-orgaan en de lancering van een isolatieprogramma.

Volgens de partij maakt federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt zich ook schuldig aan provocatie door naar het Hof van Cassatie te stappen tegen het arrest van het Brusselse hof van beroep dat Brussel het recht geeft dwangsommen op te leggen aan vluchten die de Brusselse geluidsnormen overschrijden