Veiligheid van luchtverkeer : Wat met de overvlogen burgers ?

Naar aanleiding van de veelvuldige recente vliegtuigcrashes hebben onze Europese politieke vertegenwoordigers hun bezorgdheid getoond omtrent de veiligheid van de passagiers en de minder betrouwbare luchtvaartmaatschappijen. Federaal Minister voor Mobiliteit, Renaat landuyt, maakte een zwarte lijst bekend van de verboden luchtvaartmaatschappijen op het Belgisch grondgebied.

Volgens sommigen is het geruststellend dat de betreffende zwarte lijst slechts vrachtvliegtuigen bevat en geen passagierstoestellen. Hiermee vergeet men dat vanuit Zaventem geen beleid bestaat om dichtbevolkt gebied te mijden waardoor honderdduizenden mensen elke dag geconfronteerd worden met deze « ramptoestellen ».

Ondanks de veiligheid van het vliegverkeer zou niemand durven beweren dat een vliegtuigcrash vanuit Zaventem niet gebeuren kan. Vooral niet gezien de toename aan vliegtuigongelukken de laatste maand. EĂ©n crash uit Zaventem zou niet enkel een ramp betekenen voor de bemanning en de eventuele passagiers, maar zou bij de getroffenen aan de grond een niet te overziene catastrofe veroorzaken. Passagiers maken de keuze om het vliegtuig te gebruiken voor hun verplaatsing en zijn zich bewust van de mogelijke risico’s. Burgers, waarvan de woningen in dichtbevokt gebied lang voor de luchthaven gebouwd zijn, nemen dit risico niet en gaan ervan uit dat onze beleidsmensen uit gezond verstand hun dit risico niet bewust zullen opdringen.

Niet later dan vandaag bericht de Belgische pilotenvereniging BeCa over de gevaren van de spreiding en het gebruik van dwarsbaan 02/20. Ze stelt voor om bij noord / noord-oostenwind systematisch landingen over de Brusselse agglomeratie te leiden. Dit zou betekenen dat men bewust dagelijks zowat 300 landingen (om de twee minuten tijdens ettelijke piekuren) leidt vanuit Koekelberg over lage hoogte dwars door centrum-Brussel tot in Zaventem. Een ander voorstel betreft infrastructuuraanpassingen om over Zaventem-dorp op te stijgen, dat tot heden hiervan bespaard gebleven is dankzij burgemeester Vermeiren. Het spreekt voor zich dat dit soort concentratie niet door kan gaan zonder schadeloosstelling van de betrokken inwoners.

De vereniging Bruxelles Air Libre Brussel is verwonderd dat de pilotenvereniging wel aandacht schenkt aan haar eigen veiligheid, de veiligheid van haar passagiers, en de veiligheid van de vliegtuigen, maar blijkbaar veel minder verantwoordelijkheid toont als het op de overvlogen burgers aankomt. Ze deinst er niet voor terug de meest gevaarlijke oplossingen voor te stellen. De vereniging betreurt dat de piloten, ondaks het feit dat deze het best geplaatst zijn om te weten dat de meeste ongelukken bij landen en opstijgen gebeuren, aan hun verantwoordelijkheid verzaken. In het verleden werd het voorstel « landen over Brussel » reeds meerdere malen door politici gelanceerd. Op 17 augustus hebben de Brusselaars kennis gemaakt met deze procedure door het sluiten van baan 02/20, en de werknemers in de Belgacom-torens hebben toen de hele namiddag van een spectaculair maar angstaanjagend zicht kunnen genieten.

Elders in Europa heeft men sinds de exponentiële toename van de luchtvaart maatregelen genomen om luchtverkeer over minst dichtbevolkt gebied te laten verlopen en een beleid van ruimtelijke ordening in te stellen om woonvrije vliegcorridors te behouden. In ons land ontbrak en ontbreekt nog steeds elk zinnig beleid. Erger nog, op dit ogenblik stelt de Vlaamse Regering in haar Publieke Consultatie onomwonden meer dan een verdubbeling van het vliegverkeer op Zaventem tegen 2025, vult men alle mogelijke woonvrije corridors rond de luchtaven verder met woningprojecten, en ontwikkelt men een bedrijvigheid (fret, pakjesdiensten) die totaal onverzoenbaar zijn met de barslechte ligging van de luchthaven..

De laatste maanden is de hinder van luchtverkeer veel aan bod geweest maar werd het veiligheidsaspect angstvallig gemeden, en dan vooral door onze politieke vertegenwoordigers. De mensen in de luchtvaartsector en de burgers van dit land beschouwen de veiligheid in het dossier Zaventem-luchthaven prioritair. Moet het ergste gebeuren vooraleer men het gezond verstand laat zegevieren ?