,,Spreidingsplan is onveilig »

BRUSSEL – De Belgische pilotenvereniging BeCA noemt het spreidingsplan voor de vluchten vanop Zaventem onveilig. Ze hekelt vooral het gesol met de windnormen en het gebruik van baan 02/20. De piloten suggereren alternatieven, zoals een van de banen uitrusten met een bijkomend landingssysteem.

Tom Ysebaert
09/09/2005

TOT dusver luidde het standpunt van de piloten dat het startbaangebruik uit het spreidingsplan niet ideaal was. In een artikel in de Safety Bulletin van de internationale pilotenvereniging, Ifalpa, neemt de Belgian Cockpit Association (BeCA) onomwonden het woord ,,onveilig » (unsafe) in de mond. Het artikel staat in de editie van juli, maar raakte pas gisteren bekend.

De piloten betreuren dat het spreidingsplan start- en landingsbanen oplegt naargelang het uur en de dag van de week, in plaats van volgens de weersomstandigheden. Volgens de BeCA wijkt dit vaste startbaangebruik (,,preferential runway system ») op Zaventem af van wat de internationale luchtvaartorganisatie Icao daaronder verstaat. De keuze van een startbaan moet altijd primair vanuit veiligheidoverwegingen gebeuren en niet om geluidsredenen.

Concreet vinden de piloten dat start- en landingsbaan 02/20 geen voorkeursbaan mag zijn en alleen gebruikt mag worden bij sterke noorden- of zuidenwind. Deze baan kruist de twee andere banen (25R en L), wat het risico op incidenten verhoogt. De 02/20 gebruiken om de geluidshinder te spreiden is onaanvaardbaar, besluit de BeCA.

Deze baan is al de inzet geweest van verschillende rechtszaken door bewoners uit de Oostrand, die onder de routes naar de 02/20 wonen.

Ook het geleur met de windnormen zit de piloten hoog. Die normen bepalen met hoeveel zij- of rugwind een toestel een bepaalde baan mag gebruiken. Tussen juni 2003 en maart 2005 zijn die normen volgens de BeCA liefst zeven keer veranderd.

De veelvuldige wijzigingen door politieke druk en rechterlijke uitspraken hebben een onstabiele en minder veilige toestand gecreëerd. De pilotenvereniging merkt op dat de operaties op een luchthaven ,,beter bepaald worden door internationale regels dan door politieke grillen ». De BeCA waarschuwt buitenlandse piloten voor Zaventem.

De beroepsvereniging doet tegenvoorstellen om de hinder te verdelen. Zij suggereert een landingssysteem te installeren op baan 07L, dat is de hoofdstartbaan 25R maar dan in de omgekeerde richting. Dat zou het aantal bewegingen met rugwind beperken en ook het aantal kruisende vliegbewegingen op de grond. Het zou wel landen over Brussel betekenen.

Ook de windnormen zouden verlaagd moeten worden naar het niveau van de Icao. Dat zou vanzelf neerkomen op een betere spreiding van het geluid, vindt de BeCA.

Dit standpunt van de BeCA is gelijkluidend met de conclusies van het Nederlandse studiebureau AAC die precies een jaar geleden bekend raakten. Het biedt opnieuw stof voor de politieke onderhandelingen over de luchthaven die eerstdaags aanvangen.

Copyright De Standaard Online 2005