MEER VLUCHTEN BOVEN HOOFDSTAD ONAANVAARDBAAR

BRUSSEL – De Brusselse regering reageerde gisteren ,,onthutst » op de voorstellen van minister Landuyt voor een oplossing van de geluidshinder rond Zaventem. De kritische toon wees erop dat de zoektocht naar een compromis al op de eerste onderhandelingsdag problematisch verliep.

DE FEDERALE minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (SP.A), heeft gisteren acht vragen voorgelegd aan de Vlaamse en de Brusselse regering, met aanzetten tot een oplossing voor het geluidshinderprobleem rond de luchthaven van Zaventem. Tegen volgende week moeten de gewestministers een antwoord geven.

Voor de gewesten zaten de ministers-presidenten Yves Leterme (CD&V) en Charles Picqué (PS), en de ministers van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) en Evelyne Huytebroeck (Ecolo) aan tafel. Er werd afgesproken om na het overleg geen verklaringen af te leggen over de nota-Landuyt.

‘s Avonds doorbrak Brussel de stilte en stuurden PicquĂ© en Huytebroeck een communiquĂ© rond. Daarin stelden ze dat de vragen van Landuyt tot ,,enige perplexiteit » geleid hebben. Zo hebben de Brusselse excellenties er bedenkingen bij dat Landuyt alleen indicaties geeft voor de periode na 2008, dus na de afbouw van DHL en niets zegt over de vliegprocedures tijdens de overgangsperiode. Dat ook startbaan 25L meer gebruikt zou worden, lijkt volgens de twee ,,problematisch », zowel voor de inwoners van Zaventem als die van het Brussels Gewest.

De overweging om zowel overdag als ‘s nachts de vliegroutes boven Brussel te vermeerderen, noemen PicquĂ© en Huytebroeck onaanvaardbaar. De twee hameren er ook op dat de windnormen voor het gebruik van de startbanen zeker aangepast moeten worden.

Ze reageren positief op het voornemen de nachtelijke geluidsnormen per vliegtuig (QC’s) te verlagen en de nachtperiode in plaats van tot zes uur tot zeven uur te laten lopen.

,,Er moet nog een weg afgelegd worden voor er een compromis is », besluiten ze, ,,maar wij stellen alles in het werk voor een oplossing voor 15 oktober ». Die dag wordt een arrest van kracht dat dwangsommen oplegt bij elke inbreuk op de Brusselse geluidsnormen.

Landuyt reageerde ,,niet perplex » op deze kritiek. ,,Ik heb op de meeste bedenkingen een antwoord », liet hij verstaan.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters, was verbaasd over de Brusselse reactie, maar gaf geen inhoudelijk commentaar. ,,Het voorstel is eten en drinken », wilde hij kwijt ,,we gaan het rustig bekijken en daarna rustig overleggen. »

De nota-Landuyt heeft nog niet de zegen van de federale regering. De minister legde zijn voorstellen dinsdag in het kernkabinet voor. Daar werd er alleen akte van genomen. De kern keurde het nog niet goed (of af). Op dit moment onderhandelt Landuyt dus als bevoegd minister met een eigen voorstel met de gewestregeringen.

De vraag is of het Brusselse communiqué een begin van een njet is, dan wel enkel tot doel heeft tijdelijk wat stoom af te laten.