,,We kunnen de Brusselse geluidsnormen houden, maar niet toepassen »

BRUSSEL – De Brusselse minister Pascal Smet heeft een origineel idee om de impasse rond Zaventem te doorbreken. ,,We kunnen de Brusselse geluidsnormen behouden, zonder ze daarom strikt toe te passen. »

Bart Dobbelaere en Anja Otte

Gisteren was het even windstil rond de nationale luchthaven. Er werd uitgekeken naar een uitspraak van de Raad van State over de windnormen voor de startbanen – belangrijk in de discussie over de vliegroutes. De klacht bij de raad kwam van vier inwoners uit de Noordrand. Gisteren werd de zaak ingeleid, de uitspraak volgt echter pas later.

In het Vlaams Parlement herhaalde de Vlaamse minister Kris Peeters dat de bal in het Brusselse kamp ligt. ,,De Brusselse geluidsnormen moeten op een redelijk niveau worden geplaatst », zei hij.

Pascal Smet, Brussels SP.A-minister van Mobiliteit, giet intussen olie op de golven. Hij merkt dat iedereen naar Brussel kijkt als de grote saboteur van de nationale luchthaven. De Brusselse geluidsnormen wurgen Zaventem, heet het. En ook: Brussel aanvaardt enkel de lusten van de luchthaven, niet de lasten.

Pascal Smet: ,,Op die manier wordt een karikatuur gemaakt van het hele debat. Alsof het om Brussel tegen Vlaanderen gaat. Neen. Bovendien klopt het verhaal niet dat Brussel alleen lusten heeft van de luchthaven. De Vlaamse zone rond de luchthaven heeft ook de lusten en is bovendien een zware concurrent voor Brussel. »

En er zijn nog meer karikaturen die tijdens de discussie opduiken. ,,Brussel doet alsof er 300.000 mensen wakker liggen van de vliegtuigen. Dat klopt niet. Het gaat om 2.350 mensen in Brussel die ernstige hinder ondervinden en 8.500 mensen in de Vlaamse rand. Bovendien doet men alsof de geluidshinder steeds toeneemt. Ook dat klopt niet. Het geluidsniveau is sinds 1999 gedaald: er zijn minder vliegbewegingen en de nieuwe vliegtuigen zijn stiller. Bovendien moeten we maar een periode tot 2008 overbruggen, want dan neemt het aantal vluchten nog meer af door de beslissing van DHL. »

Toch begrijpt ook Pascal Smet dat er oplossingen moeten komen. ,,Het is normaal dat Brussel bekommerd is om de nachtrust van zijn inwoners. het is niet normaal dat Brussel alles zou blokkeren. »

Maar Smet heeft goede hoop. ,,Ook minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo) wil constructief praten. En als je wil praten, komen er oplossingen. »

Pascal Smet vindt het alvast een goed idee dat er eerst maatregelen worden afgesproken waarover iedereen het eens is: de oprichting van een controle-instituut bijvoorbeeld, dat de geluidsniveaus objectief vaststelt.

En daarna: ,,Je moet de discussie goed voorbereiden. Maar dan komt er een moment waarop je iedereen die bevoegd is, bij wijze van spreken opsluit en pas vrijlaat wanneer ze een akkoord hebben. »

Smet zegt dat er marges zijn voor een akkoord. ,,De geluidsnormen aanpassen? Dat hoeft zelfs niet. Brussel heeft al heel lang strenge geluidsnormen. Alleen werden ze nooit toegepast, ook niet onder de vorige minister Gosuin (MR). Je kan je strenge geluidsnormen ook bijvoorbeeld een streefdoel noemen. »

Veel loslippiger wil Pascal Smet niet zijn. Het dossier is zo al moeilijk genoeg.

De oplossing van VLD-voorzitter Bart Somers, het herfederaliseren van de geluidsnormen, vindt Pascal Smet niet meteen het juiste denkspoor. ,,Herfederaliseren doe je pas met een tweederde meerderheid en een meerderheid in elke taalgroep. De Franstaligen gaan nooit akkoord gaan met een herfederalisering als ze niet op voorhand weten wat de federale regering wil aanvangen met de geluidsnormen. Bovendien is dat een oplossing die veel meer tijd vergt dan we hebben. »

Copyright De Standaard Online 2005