Vlaanderen kritisch over vliegwet

(tijd) – De Vlaamse regering heeft een rist kritische vragen bij het ontwerp van de fameuze ‘vliegwet’ van de federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a). Ze vraagt zich ook af of het uittekenen van het spreidingsplan niet eerder een zaak van de gewesten is.

16-07-2005

Het federale spreidingsplan voor Zaventem wordt al maanden aangevochten door omwonenden. De rechterlijke uitspraken zetten het voortbestaan van de luchthaven op de helling, meent Landuyt. Om daar een einde aan te maken, heeft hij een wetsontwerp klaar dat de vliegprocedures juridisch verankert en de stabiliteit van het vliegverkeer verhoogt. Over het wetsontwerp werd advies gevraagd aan de Brusselse en Vlaamse regering.

De Vlaamse regering heeft nog geen definitief advies klaar. Daarvoor wil ze eerst bijna veertig vragen over de tekst beantwoord zien. Want het ontwerp bevat ‘nog vele onduidelijkheden’, luidt het in een brief van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), aan Landuyt. Peeters laakt het gebrek aan voorafgaand overleg met de gewesten over de tekst.

Heel wat vragen handelen over wazige definities en ontbrekende bijlagen en termijnen. Andere zijn fundamenteler. Zo maakt de Vlaamse regering voorbehoud ‘bij het statuut van de vliegprocedures en de looptijd ervan’. Met andere woorden: de landings- en vertrekprocedures mogen niet zo maar ‘gebetonneerd’ worden. Daarover is op zijn minst een consensus met de gewesten nodig.

Nog opmerkelijk is de passage over bevoegdheden. ‘Gezien het spreidingsplan meer met de geluidsuitstoot te maken heeft, dan wel met andere elementen van exploitatie, kan de vraag gesteld worden of dit geen gewestelijke bevoegdheid is…’

Landuyt laat weten dat hij al op de meeste vragen en opmerkingen geantwoord heeft. KVe

katrienv

De Tijd,

© 2005 Uitgeversbedrijf Tijd n.v.