Onafhankelijk orgaan controleert vliegtuiglawaai

(tijd) – Er komt een ‘Instituut voor de Controle van de Geluidshinder’. De Vlaamse regering gaf gisteren groen licht voor de oprichting, de Brusselse doet dat wellicht woensdag. Het onafhankelijke instituut zal over de gewestgrenzen heen aanbevelingen doen over geluidsnormen, geluidsmetingen uitvoeren en overtreders kunnen bestraffen. Vandaag is die bevoegdheid gespreid over de verschillende regionale milieu-administraties. Het instituut moet een objectieve aanpak van het vliegtuiglawaai garanderen.

Het spreidingsplan voor de vluchten van en naar Zaventem werd donderdag nog maar eens onder vuur genomen. Voor de zoveelste maal op rij viel de Raad van State over een deel van het plan. Niet alleen de rechters, ook omwonenden en politici schermen met tal van studies die ‘hun’ gelijk in het Zaventem-kluwen moeten bewijzen. De uiteenlopende gegevens en interpretaties bemoeilijken ook de gesprekken tussen de federale, de Brusselse en de Vlaamse regering over het uittekenen van een nieuw en juridisch verankerd spreidingsplan (zie hieronder). Onpartijdige cijfers over geluidsoverlast en objectieve aanbevelingen dringen zich op.

Eigenlijk bestaat vandaag al een adviescommissie met federale en regionale experts die zich moet buigen over de impact van vliegtuiglawaai boven Zaventem. Ze werd in 2002 opgericht toen de discussie over de nachtvluchten weer eens in alle hevigheid oplaaide. De commissie telt twaalf vaste experts en kreeg tal van opdrachten: geluidsnormen testen, geluidscontouren beoordelen, geluidsisolatieprogramma’s controleren, routevoorstellen doen, enzovoort. Maar van de uitvoering van die taken kwam niet veel in huis. Zo wijzigden de vliegschema’s om de haverklap en is er nooit echt werk gemaakt van de isolatie van de woningen rond de luchthaven.

De commissie krijgt nu een nieuwe, kleinere samenstelling en nieuwe taken. De zes vaste experts – van de federale, de Vlaamse en de Brusselse regering – moeten de overheden adviseren in hun beleid. Eerst en vooral moeten ze objectieve gegevens verzamelen. Vervolgens is het aan de experts het geluidskadaster te verfijnen. Concreet zullen ze kaarten en tabellen opstellen met de geluidsoverlast per zone en gemeente en het aantal omwonenden berekenen dat mogelijk in zijn slaap gestoord wordt. Zulke kaarten bestaan al, maar zijn na de zoveelste versie van het spreidingsplan aan herziening toe. Elke regering zal aan de commissie Ă©Ă©n of meerdere studies bestellen, zodat uiteindelijk alle regeringen meebetalen.

Objectief

De gemeenschappelijke expertscommissie wordt op termijn vervangen door een op te richten ‘Instituut voor de Controle op de Geluidshinder’. Waar nodig moet het onafhankelijke instituut de overheden aanmanen geluidsmetingen, vliegprocedures of geluidsnormen bij te sturen. Het krijgt ook een sanctiebevoegdheid. Hoe overtreders bestraft worden, is nog niet duidelijk. Nu zijn de milieu-administraties van het Brussels Gewest (BIM) en van het Vlaams Gewest (Aminal) apart bevoegd voor geluidsmetingen en het bekeuren van overtreders.

Het instituut wordt door de Vlaamse, de Brusselse en de federale regering opgericht en krijgt een eigen budget. De regeringen gieten alle details over de oprichting van het instituut in een samenwerkingsakkoord.

De Vlaamse regering gaf gisteren haar fiat aan de expertscommissie en het controle-instituut, kondigde de Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), aan. Hij hoopt dat het instituut er zo snel mogelijk komt. De federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a), hoopt dat de discussie over de vluchten boven Zaventem nu eindelijk objectief gevoerd kan worden. KVe

katrienv

De Tijd,

© 2005 Uitgeversbedrijf Tijd n.v.