OOK BRUSSELSE REGERING KEURT OPRICHTING COMMISSIE experts GOED

BRUSSEL – Na de Vlaamse en de federale heeft ook de Brusselse regering de oprichting van een commissie experts voor het vliegtuiglawaai goedgekeurd. De gegevens die deze commissie verzamelt, worden in het najaar het uitgangspunt voor de finale politieke onderhandelingen, die moeten resulteren in een samenwerkingsakkoord over het gevoelige dossier van Zaventem.

IN de commissie die nu groen licht krijgt, zetelen telkens twee vertegenwoordigers van de Vlaamse, de Brusselse en de federale regering, eventueel bijgestaan door deskundigen van de luchthavenexploitant Biac of van de luchtverkeersleiders van Belgocontrol. De commissie krijgt onder meer de opdracht een geluidskadaster uit te werken, de impact van de regeringsmaatregelen op het vlak van geluid en gezondheid te evalueren en om methodes te adviseren voor het meten, weergeven en evalueren van de gezondheidsimpact.

De minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (SP.A), spreekt van ,,een belangrijke stap in de objectivering van het debat ». Hij kondigt ook de oprichting van een werkgroep aan die de juridische knoop rond Zaventem moet ontwarren. Ook de toekomstige capaciteit van de luchthaven word geanalyseerd.

Ook zijn Vlaamse collega Kris Peeters (CD&V) noemt de expertscommissie positief. ,,Het politieke debat dat hierop volgt, kan alleen op basis van de gegevens van deze commissie gevoerd worden », zegt Peeters. Dit moet vermijden dat de grote emoties opnieuw oplaaien, zoals ten tijde van de DHL-crisis.

De expertscommissie moet op termijn uitmonden in een echt controle-instituut, dat onafhankelijk straffen kan opleggen aan wie de geluids- en milieunormen overtreedt. Dit is een deel van de oplossing waarover zowel de Vlaamse als de Brusselse regering het eens is. De rest van het globale akkoord dat ze moeten vinden, ligt veel gevoeliger.

Voor Vlaanderen maken daar in de eerst plaats de Brusselse geluidsnormen deel vanuit. Die zijn zo streng dat geen enkel vliegtuig meer kan opstijgen vanop de nationale luchthaven, mocht Vlaanderen dezelfde normen hanteren. Een harmonisatie – in het geval van Brussel: afzwakking – dringt zich dus op. Ook over de modaliteiten van de sanctiebevoegdheid die het controle-instituut krijgt, moet nog worden onderhandeld. Raken aan de geluidsnormen ligt – politiek – uiterst moeilijk in Brussel. Het zou betekenen dat de groene minister Evelyne Huyttebroeck (Ecolo) een milieumaatregel van haar voorganger Didier Gosuin (MR), inmiddels in de oppositie, terugschroeft.

Brussel bekijkt de zaken ook anders. Voor de Brusselse regering ligt de knoop niet bij de geluidsnormen, maar bij het spreidingsplan. Voor aan de vluchtroutes werd gemorreld, waren er geen klachten, is de redenering daarachter. Daarom wil Brussel terugkeren naar de situatie van voor 1999.

Politiek is dat onhaalbaar en ook de rechters hebben bedenkingen. In elk geval moet de expertscommissie ook voor de vluchtroutes objectieve gegevens aanbrengen.

Volgens een mededeling van de Brusselse regering worden de onderhandelingen over de luchthaven voortgezet tot oktober. Vlaams minister Peeters heeft echter weinig zin om aan te schurken tegen de deadline, opgelegd door een Brussels hof van beroep dat stelde dat de Brusselse geluidsnormen geldig zijn. Voor hem moet het zo snel mogelijk gaan: de expertscommissie kan onmiddellijk aan de slag, zodat in september de knopen doorgehakt kunnen worden. ,,De onderhandelingen verlopen minder vlot dan Brussel wel eens laat uitschijnen », aldus nog Peeters.

Anja Otte

aho BELGA