Kafka maakt vliegen moeilijk

BRUSSEL – De Raad van State heeft gisteren het gebruik van startbaan 25R van Zaventem op zaterdag geschrapt, op vraag van bewoners van de Noordrand. Diezelfde Raad had eerder het gebruik van de andere baan 02/20 verboden. De federale minister van Mobiliteit Renaat Landuyt kan geen kant meer op. ,,Dit is KafkaĂŻaans », zegt hij.

Vier inwoners van de Noordrand en de vzw Boreas waren naar de Raad van State (RvS) getrokken. Zij vochten een beslissing aan van Landuyt die voor het vliegschema op zaterdag teruggreep naar de toestand van voor het spreidingsplan.

Landuyt was daartoe verplicht door arresten van het hof van beroep van Brussel en van de Raad van State. Die waren er gekomen op vraag van inwoners van de Oostrand. Ze maakten landen en opstijgen vanop baan 02/20 onmogelijk. De minister liet opnieuw startbaan 25R gebruiken. Daarop trok de Noordrand naar de Raad, die schorste. Waarop Landuyt alle beslissingen introk en terugkeerde naar de situatie voor het spreidingsplan. Dat betekende weer startbaan 25R. De Noordrand stapte naar de Raad van State, die opnieuw schorste.

Landuyt is ten einde raad. Zijn enige lichtpunt is dat de Raad geen dwangsom oplegt. Het rechtscollege ziet geen onwil bij de Belgische staat. Er staat ook geen timing in het arrest.

Er is dus ruimte om naar een oplossing te zoeken. Maar de mogelijkheden zijn uitgeput. Twee van de drie banen kunnen niet langer normaal gebruikt worden. Alternatieven stuiten op technische, veiligheids-, en capaciteitsbeperkingen.

Voor Landuyt toont dit arrest aan dat een terugkeer naar de toestand van voor 1999 (voor er sprake was van concentratie en nadien spreiding) onmogelijk is. Dat kan net zo goed aangevochten en geschorst worden. Verschillende partijen en actiegroepen verzoeken om die terugkeer.

Dit arrest komt bovenop een arrest van het hof van beroep dat de federale overheid oplegde de geluidsnormen van het Brussel Gewest te respecteren, vanaf half september. Dat maakt vliegen vanop Zaventem bijzonder moeilijk. Federale en gewestelijke regeringen zoeken, in de luwte, naar een oplossing.

(ty)