Het Plan-Landuyt : Iedereen naar de rechtbank !

Een tijd geleden verklaarde Federaal Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt dat het Brussels Gewest zo goed als geen hinder ondervond van het vliegverkeer. Dit week-end heeft hij zijn herziene standpunt van enkele dagen geleden nog eens herhaald : Indien het Brussels Gewest niet meer overvlogen mag worden moet de luchthaven van Zaventem sluiten.

Nog recent vertoonde minister Landuyt een misprijzen voor de egoïsten die naar de rechtbank stapten tegen zijn om de haverklap wijzigende spreidingsplan, en kondigde hij wetten en decreten aan om de spreiding te betonneren en de vraag om recht van de overvlogen burgers tegen te gaan. Al dit juridisch getouwtrek zou volgens de minister een nefast beeld ophangen voor potentiële investeerders en zou schadelijk zijn voor de commerciële zaken van de luchthaven. Vandaag zet dezelfde minister de vakbonden en de werknemers aan om zich tot het gerecht te wenden, en tegen de overvlogenen actie te ondernemen. Wat moeten de potenitiële investeerders in het buitenland nu denken als ze dit lezen ?

Volgens Bruxelles Air Libre Brussel is dit niet meer of minder dan het opzetten van de ene bevolkingsgroep tegen de andere. Beide groepen hebben rechtmatige eisen die minister Landuyt liever tijdelijk op de goedkoopste manier tracht op te lossen, dan een ietwat duurdere uitweg te zoeken die alle partijen voor een lange termijn voldoening schenkt. Om dit te bereiken moeten echter een aantal onpopulaire maatregelen genomen worden, en blijkbaar is hij de politicus niet die hiervoor geboren werd.

De vereniging stelt vast dat bij gebrek aan beleid tijdens de laatste veertig jaar wij in een situatie verzeild geraakt zijn waarbij een minister vandaag het tegendeel beweert van wat hij gisteren zei, en dat een minimum aan ernstige aanpak vollledig zoek is.
Wie is uiteindelijk de grote boosdoener die het imago van ons land en onze economie schaadt ?