Di Rupo zegt Verhofstadt de wacht aan

« De regering-Verhofstadt heeft na de dossiers DHL en B-H-V géén recht op een derde mislukking. Indien ze er niet in slaagt een akkoord te sluiten over de eindeloopbaan-maatregelen, dan is er een fundamenteel probleem. » Dat zegt PS-voorzitter Elio Di Rupo.

Vrij vertaald komt dit neer op het einde van de tweede regering-Verhofstadt. In het interview slaat Elio Di Rupo nog meer spijkers met koppen.

· « In september zal de PS met eigen eindeloopbaan-voorstellen uitpakken en de marges aangeven. De voorstellen van de regering gaan véél te ver en zijn dus onaanvaardbaar. »

· « Dat men de toegang tot het brugpensioen versmalt, dat kan ik volgen. Maar het moet blijven bestaan. »

· « Er moeten ook beginloopbaan-voorstellen komen. Jongeren geraken moeilijk aan werk. Er moet een nieuw plan à la Rosetta komen. »

· « CD&V en sp.a moeten zorgen dat ze op zichzelf voldoende gewicht in de schaal leggen. Nu zijn ze afhankelijk van N-VA en Spirit. Met die partijen en met het FDF kan men geen communautaire akkoorden sluiten. »

· « Men moet niet wachten tot de vorming van de volgende federale regering om opnieuw over communautaire dossiers, inclusief B-H-V, te onderhandelen. We moeten nu al het terrein verkennen en indien mogelijk akkoorden sluiten. »

· « Een tweede nationale luchthaven om het probleem-Zaventem op te lossen is nonsens. Er is geen plaats en geen geld voor. De enig mogelijke oplossing is een politieke, de gewesten moeten een nieuw akkoord over geluidsnormen sluiten. »