Wat met een rampenplan voor een vliegtuigongeluk uit Zaventem ?

Naar aanleiding van de aanslagen in Londen werkt de Brusselse gouverneur naarstig aan een rampenplan voor het openbaar vervoer in onze hoofdstad. Na diverse parlementaire vragen is in het verleden bekend geraakt dat er geen rampenplan bestaat voor een ongeluk met een vliegtuig dat vanuit Zaventem vertrekt !
Wat in het geval van een vliegtuigaanslag ?

Het vliegverkeer dat het Brussels Gewest doorkruist is grotendeels afkomstig van de meest nabijgelegen startbaan van de luchthaven en tracht hoogte te winnen boven de Brusselse agglomeratie. Hierdoor schommelt de hoogte waarop de toestellen de agglomeratie doorkruisen tussen 200 meter en 1000 meter vooraleer verder rechtdoor te vliegen, af te buigen naar het noorden, of rechtsomkeer te maken naar het oosten.

Aangezien 89 % van de 450 dagelijks vertrekkende toestellen over de Brusselse agglomeratie opstijgen is het neerhalen van een Boeing vanuit de tuin van een Brussels woonhuis door een terroristische groep niet ondenkbeeldig.

De vereniging Bruxelles Air Libre Brussel heeft in het verleden reeds herhaaldelijk aangedrongen op het opstellen van een rampenplan dat ingeschakeld zou moeten worden in het geval van een vliegtuigongeluk in de dichtbevolkte Brusselse agglomeratie. Niet alleen bleef het antwoord uit : de brandweercommandant werd spreekverbod opgelegd !

De enige maatregel die genomen wordt, is bij verhoogde kans op aanslagen het Brusselse luchtruim sluiten voor alle verkeer. Dit gebeurt ter gelegenheid van hooggeplaatst bezoek aan het Navo-hoofdkwartier of tijdens topontmoetingen en vergaderingen in de Europese instellingen. Zo werd laatst drie dagen lang alle verkeer verboden boven de volledige Brusselse agglomeratie tijdens het bezoek van de Amerikaanse president Bush aan Brussel.

Bruxelles Air Libre Brussel dringt er bij de gouverneur VĂ©ronique Paulus de ChĂątelet aan om maatregelen te voorzien en een plan op te stellen in verband met mogelijke vliegtuigongelukken of erger, in geval van een aanslag op een vliegtuig dat vanop Zaventem vertrekt. Dit in afwachting van een federale beslissing om een beleid te voeren waarbij niet enkel ten oosten van de luchthaven dichtbevolkt gebied gemeden wordt, maar ook ten westen van de luchthaven .

De vraag om een specifiek rampenplan inzake vliegverkeer werd recent opgenomen in een motie [[ [->https://www.bruairlibre.be/article.php3?id_article=917] ]] van de Conferentie van de Burgemeesters van het Brussels Gewest, en bleef zonder gevolg.