Vliegmaatschappijen pakken voor het eerst vervuiling aan

Vliegtuigen stoten per passagier tot zeven keer meer broeikasgassen uit dan personenwagens. De luchtvaartsector neemt daar voor het eerst schoorvoetend maatregelen tegen.

Eigen berichtgeving

Freek Smets

De belangrijkste spelers uit de Britse luchtvaartsector lanceerden afgelopen maandag hun ‘strategie voor een duurzame luchtvaart’. Luchtvaartmaatschappijen British Airways en Virgin Atlantic, enkele vliegtuigbouwers, de luchtverkeersleiding en de uitbaters van de 24 grootste luchthavens hebben zich ertoe verbonden de uitstoot van schadelijke gassen en de lawaaihinder in de luchtvaartsector de komende vijftien jaar fors te verminderen. Het initiatief kwam er onder meer onder druk van de Britse premier Tony Blair.

De ambities van de zogenaamde Sustainable Aviation Group zijn groot. Zo willen de betrokken bedrijven het brandstofverbruik en de uitstoot van koolstofdioxide per passagierskilometer met de helft verminderen tegen 2020. In dezelfde periode moet de uitstoot van waterstofoxide met 80 procent naar beneden. Ook het waargenomen lawaai van nieuwe vliegtuigen moet met 50 procent naar beneden.

De luchtvaartbedrijven zullen tegen het einde van dit jaar een gemeenschappelijk systeem op poten zetten waarmee ze de uitstoot van koolstofdioxide en het brandstofverbruik van de luchtvaartsector kunnen meten. Ze zullen er bij de Europese autoriteiten op aandringen om de luchtvaart te betrekken in het Europese systeem van handel in CO2-emissies.

Dat systeem wordt al toegepast voor de industrie. Vervuilende bedrijven kunnen er rechten kopen om meer co2 uit te stoten dan toegestaan volgens de Europese normen. Bedrijven die beter doen dan die normen krijgen rechten om meer uit te stoten, die ze kunnen verkopen aan de meer vervuilende bedrijven. Het emissiehandelsysteem moet de totale uitstoot van broeikasgassen beperken.

« De luchtvaart is goed voor 4 tot 9 procent van de wereldwijde klimaateffecten als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen, maar de sector vertegenwoordigt amper 1 procent van de wereldeconomie », zegt Jos Dings, de directeur van Transport & Environment (T&E), een koepel van Europese milieuverenigingen. « Daaraan zie je dat de impact van de luchtvaart op het milieu veel groter is dan andere sectoren. Toch is de luchtvaart net als de scheepvaart niet opgenomen in het wereldwijde Kyoto-protocol, dat de uitstoot van broeikasgassen moet beperken. »

Dat de luchtvaart meer vervuilt dan andere transportmiddelen blijkt ook uit cijfers van de Nederlandse milieudenktank CE. Personenwagens op diesel, benzine of LPG stoten minder dan 100 gram broeikasgassen per passagier en per kilometer uit. Bij een vlucht van vijfhonderd kilometer met een vliegtuig is dat iets tussen 450 en 700 gram. Dat wil zeggen dat een auto per passagier en per kilometer maar een zevende tot een vierde van de broeikasgassen produceert van wat een vliegtuig de lucht in jaagt.

De Britse bedrijven in de Sustainable Aviation Group denken er ook aan de reiziger actief informatie te geven over hun brandstofverbruik en uitstoot van broeikasgassen. Zo kunnen vliegtuigreizigers niet alleen de prijs, maar ook de milieuvriendelijkheid van hun luchtvaartmaatschappij inschatten.

Voorlopig blijft het een zuiver Brits initiatief. De Belgische luchtvaartmaatschappijen SN Brussels Airlines en Virgin Express, en ook luchthavenuitbater Biac, hebben nog geen weet van Belgische initiatieven die de uitstoot van schadelijke gassen in de luchtvaart moeten beperken.

« Toch lijkt het ons geen slecht idee dat de reiziger via de tickets of via een website op de hoogte wordt gehouden van de maatregelen die de luchtvaartbedrijven al nemen om de milieuhinder te beperken », zegt woordvoerder Jan Van der Cruysse van Biac. « Veel vliegtuigpassagiers weten niet dat de luchtvaartmaatschappijen miljarden investeren om te voldoen aan de milieunormen, denk maar aan de aankoop van geluidsarme vliegtuigen. »

n Vliegtuigen van British Airways op de Londense luchthaven Heathrow. De belangrijkste spelers van de Britse luchtvaartindustrie, waaronder British Airways, hebben een strategie voor een duurzame luchtvaart gecreëerd. Vooral de uitstoot van CO2 moet omlaag.

De Morgen,

© 2005 Uitgeverij De Morgen n.v.