Uitspraak kortgeding volgt in zomervakantie

Gunther Ritsmans;

Zaventem

De pleidooien in kortgeding rond het spreidingsplan op de luchthaven hebben gisteren weinig geanimeerde speeches opgeleverd. De hele namiddag lichtten de advocaten van de vzw Boreas (Actie Noordrand), enkele privé-personen, gemeentes en de Belgische overheid hun standpunten toe. De rechter zal haar vonnis tijdens de gerechtelijke vakantie in juli of augustus bekend maken. Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.A) keert ondertussen terug naar de situatie van voor het spreidingsplan van 28 februari 2004.

Meer dan 3.000 inwoners uit de noordrand en een aantal privé-personen dagvaardden in april de Belgische staat. De overlast aan vliegtuiglawaai zou hun gezondheid bedreigen. «Het economische belang van de luchthaven kan niet zomaar ingeroepen worden om het indringen in privé-levens te rechtvaardigen», pleitte advocaat Peter Flamey. Het kortgeding is gebaseerd op de rechtszaak die de oostrand eerder inspande om het gebruik van landingsbaan 02 aan te vechten.

wettelijk

Ondertussen raakte ook bekend dat Landuyt terugkeert naar de toestand van voor het spreidingsplan in februari 2004. «De 25R zal nu ook tijdens het weekend intensiever gebruikt worden», zegt Flamey. De herziening verandert vermoedelijk weinig aan de huidige concentratie van vluchten. Het is vooral een wettelijk houvast. «Aangezien ik geen beslissingen meer kan nemen, ben ik teruggegaan tot voor de laatste vernietiging», zegt Landuyt. «Alleen zo blijven vliegtuigen opstijgen. Krijgt de noordrand gelijk, dan wordt de volledige luchthaven nogmaals geblokkeerd.»

Advocaat Jan Bouckaert van de Belgische overheid argumenteerde dat er geen oneindig aantal landings- en opstijgroutes zijn en wijst op het gevaar van een sluiting. Welke de uitspraak van de rechter ook is, duidelijk is dat de verliezende partij in beroep zal gaan. «De belangen zijn te groot om dit niet te doen», reageert Flamey. Hierbij speelt de wet in wording een grote rol. Mogelijk komt deze er tegen 21 juli.

Landuyt wil de luchthaven zo beschermen tegen een regen aan rechtszaken. Procedures moeten dan eerst voldoen aan een aantal voorwaarden en openbare onderzoeken voor de rechtsgang kan opgestart worden. (GRL)

Het Laatste Nieuws,

© 2005 Aurex n.v.