Somers wil geluidsnormen opnieuw federaliseren

BRUSSEL – Als Vlaanderen, het Brussels Gewest en de federale regering geen consensus vinden over de problematiek van het vliegtuiglawaai rond Zaventem, moet volgens VLD-voorzitter Bart Somers overwogen worden om de bevoegdheid over de geluidsnormen opnieuw aan het federale niveau te geven. Dat heeft hij zondag gezegd in de Zevende Dag op Ă©Ă©n.

Een recent arrest van het Brusselse hof van beroep legitimeert de strenge Brusselse geluidsnormen, die vliegen boven Brussel zo goed als onmogelijk maken. Binnen enkele maanden zal voor elk vliegtuig dat over Brussel vliegt een dwangsom moeten worden betaald. Federaal minister voor Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.A) vreest dat die situatie de toekomst van de luchthaven van Zaventem in het gedrang brengt en overlegt met de gewesten om een oplossing te vinden.

Somers zegt het overleg te steunen, maar dringt aan op spoed. ,,We hebben geen maanden tijd meer », zei hij in de Zevende Dag. « Ofwel komt er een consensus tussen Brussel, Vlaanderen en de federale regering, ofwel moeten we de geluidsnormen herfederaliseren. »

Wouter Beke, ondervoorzitter van de CD&V, noemde het herfederaliseren van de geluidsnormen ,,een gemakkelijkheidsoplossing ». Hij denkt dat het overleg tussen de regeringen wel resultaat zal opleveren. Beke en SP.A-voorzitster Caroline Gennez benadrukken dat er moet gewerkt worden aan uniforme geluidsnormen en een toetsingskader voor het spreidingsplan.

CopyrightDe Standaard Online 2005