Plooit Brussel of ontploft Zaventem?

BRUSSEL – Vandaag buigt de Vlaamse regering zich over de impasse rond de luchthaven van Zaventem. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), probeert de druk bij Brussel te leggen, net als zijn federale collega Renaat Landuyt (SP.A).

LANDUYT deed gisteren in het parlement nog eens een plechtige oproep tot het Vlaamse en Brusselse Gewest om zich soepel op te stellen voor geluidsnormen voor de Zaventemse luchthaven.

Sinds een Brusselse rechter eerder deze week in beroep het arrest velde dat de Belgische overheid over drie maanden een einde moet hebben gemaakt aan het vliegtuiglawaai boven Brussel, spreekt Landuyt over een noodsituatie en vreest hij zelfs hardop een sluiting van de luchthaven.

Tussen de lijnen bleek dat Landuyt met zijn oproep vooral op Brussel doelde. ,,Evelyne Huytebroeck (de Brusselse minister van Leefmilieu, Ecolo, red.) verwijt mij dat ik met haar geen gesprek wil aanknopen. Dat zou de eerste keer zijn dat een vrouw mij zoiets zegt. Maar hoe kun je zelfs met je eigen vrouw nog spreken als die tegelijkertijd een proces aanspant tegen mij? Ik vraag één signaal: dat ze het arrest van het Brussels hof niet betekent. Anders ligt er een tijdbom onder de luchthaven. »

Als de Brusselse regering het arrest niet betekent, begint de termijn niet te lopen die de Belgische overheid een dwangsom van 25.000 euro oplegt per vliegtuig dat tegen de uitspraak in toch opstijgt. Brusselse regeringsbronnen stelden gisteren dat het arrest al betekend was nog voor Landuyts oproep, maar het weinig spraakzame kabinet van minister Huytebroeck kon dat niet bevestigen.

Landuyt herhaalde dat hij een oplossing in twee delen ziet voor ,,de tijdbom »: enerzijds op federaal niveau het spreidingsplan in een wet verankeren en anderzijds een akkoord tussen Vlaanderen en Brussel over haalbare, geharmoniseerde geluidsnormen.

,,Landuyt had best expliciet mogen zeggen dat het probleem bij Brussel ligt », reageert de Vlaamse minister Kris Peeters (CD&V). In Brussel worden nu geluidsnormen gehanteerd waardoor er eigenlijk geen enkel vliegtuig over Brussel kan vliegen. Peeters legt vanochtend zijn analyse van de impasse voor op de Vlaamse ministerraad. Hij zal er een voorstel voor de verdere aanpak doen.

Brussel stuurt aan op het begraven van het spreidingsplan (het ,,plan-Anciaux »). De enige oplossing is een terugkeer naar de situatie van voor de concentratie van nachtvluchten en het spreidingsplan dat daarop volgde, luidt het. De pre-Durantperiode, eigenlijk.

Volgens Brusselse bronnen zou de Vlaamse regering het daar in grote mate mee eens zijn. ,,Dat is, en ik druk me zeer voorzichtig uit, op zijn zachtst gezegd zeer voorbarig », zo reageert Peeters. De Brusselse regering stuurt in elk geval minister-president Charles Picqué (PS) en Huytebroeck uit voor de verdere onderhandelingen. Door hen zijn we hierin verzeild, zij moeten het maar oplossen, klinkt het. Brusselse bronnen wijzen erop dat Huytebroeck zich nauwelijks bewust lijkt van de ernst van de situatie.

Regeringsbronnen wijzen er nog op dat Macquarie Airports, de Australische eigenaar van de luchthavenuitbater Biac, nerveus wordt.

ita

De Standaard,

© 2005 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.