Brussel versoepelt houding in Zaventem-crisis

(tijd) – De Brusselse regering is bereid zich soepeler opstellen in het vastgelopen dossier over het spreidingsplan voor Zaventem. Gisteravond laat beloofde de federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a), in ruil alle scenario’s voor een nieuwe verdeling van de vluchten te onderzoeken. Daarbij zit ook het voorstel van Brussels minister-president Charles PicquĂ© (PS) en zijn minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo) voor een terugkeer naar de toestand van 1999.

Landuyt riep de Brusselse regering woensdag op een recent arrest van het Hof van Beroep niet te betekenen. Het arrest maakt vliegen boven Brussel vrijwel onmogelijk en zet het hele spreidingsplan en de toekomst van Zaventem op de helling. Het verplicht de federale overheid bovendien binnen drie maanden een dwangsom te betalen voor elke inbreuk. Gisteren klonk het aanvankelijk dat de Brusselse regering het arrest al meteen na de uitspraak betekend had. Maar dat bleek niet te kloppen. Huytebroeck beloofde Landuyt gisterenavond persoonlijk het vonnis pas over een maand te betekenen. Daardoor wordt het nog niet uitgevoerd en krijgt de federale regering meer tijd om een oplossing te zoeken.

De twee ministers spraken ook af tegen midden volgende maand een agenda vast te leggen voor verdere onderhandelingen over een vliegplan voor Zaventem. ‘Daarbij bestuderen we alle hypotheses’, zei Landuyt na het gesprek met de Brusselse Ecolo-minister.

Eén hypothese is het voorstel dat Huytebroeck en Brussels minister-president Charles Picqué in februari lanceerden. Het houdt de terugkeer naar het historische baan- en routegebruik in dat tot 1999 werd gebruikt (zie kader). Een jaar later opende de toenmalige minister van Mobiliteit, Isabelle Durant (Ecolo), de doos van Pandora met de invoering van een concentratie van de nachtvluchten boven de noordrand van Brussel. Het spreidingsplan van Durants opvolger, Bert Anciaux (spirit) was daar een reactie op.

Landuyt zei in februari dat een terugkeerscenario ‘ondoenbaar’ is. Maar gisteren beloofde hij het nu, samen met andere spreidingsscenario’s, wel te willen onderzoeken.

Volgens de federale vice-premier Didier Reynders (MR) moet een teruggrijpen naar het historische baan- en routegebruik kunnen. Ook andere politici zijn daar meer en meer voor gewonnen. Tijdens de ministerraad van de Brusselse regering groeide gisteren de consensus dat de oplossing voor de patstelling rond Zaventem moet worden gezocht in de toestand tot 1999.

Logisch

Ook Vlaams parlementslid en burgemeester van Zaventem, Francis Vermeiren (VLD) en kamerlid Willy Cortois (VLD) pleitten voor een terugkeer naar ‘het historische en logische baangebruik van voor 1999’. Tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement brak woensdag ook Eric Van Rompuy (CD&V) al een lans voor dat scenario, al betwijfelde hij of het nog mogelijk is. Van Rompuy haalde scherp uit naar Groen! en Ecolo, die volgens hem in 1999 het draagvlak voor economisch noodzakelijk vliegtuiglawaai grondig hebben vernietigd.

Het federale parlement had het gisteren niet over het 1999-scenario, maar verwierp wel de plannen van minister Landuyt om het huidige spreidingsplan in een wet te gieten. ‘Dit spreidingsplan mag niet worden gebetonneerd’, zei Karine Lalieux (PS). Olivier Maingain (MR) noemde het aangepaste spreidingsplan-Anciaux ‘een slecht plan’.

De Vlaamse regering komt vandaag met een eigen standpunt over Zaventem naar buiten.

BH/KVe/PBL

annwt

De Tijd,

© 2005 Uitgeversbedrijf Tijd n.v.