Opnieuw herrie rond spreidingsplan Zaventem

BRUSSEL (belga) – Er dreigt een nieuwe crisis rond het spreidingsplan voor de vluchten vanop Zaventem. Twee nieuwe juridische beslissingen zetten het plan volledig op de helling. Federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.A) spreekt van een ,,noodsituatie » waarbij de toekomst van de luchthaven op het spel wordt gezet. Hij wil via het parlement op zoek naar een snelle oplossing.

De juridische carrousel rond het spreidingsplan komt in een nieuwe stroomversnelling. Dinsdag vielen twee nieuwe arresten uit de bus die het veelbesproken plan viseren. De arresten verhogen de druk op het plan en minister van Mobiliteit Landuyt. ,,Als je alle uitspraken bij elkaar neemt, mag je weldra bijna nergens rond de luchthaven meer vliegen. De rechtbanken spreken elkaar tegen en elke aanpassing van de regering duurt maar zolang een proces in kort geding duurt. »

Het Brusselse hof van beroep stelde dinsdag het Brusselse gewest en het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) in het gelijk in een zaak tegen de Belgische Staat, luchthavenbeheerder Biac en luchtverkeersleider Belgocontrol. De rechtbank oordeelt dat de geluidshinder die veroorzaakt wordt door het spreidingsplan een inbreuk vormt op de Brusselse geluidsnormen en op artikel 23 van de grondwet over het recht op een gezond leefmilieu.

De Belgische staat krijgt drie maanden de tijd om het plan aan te passen en in overeenstemming te brengen met het arrest. Volgens minister Landuyt zijn de Brusselse geluidsnormen echter zo streng dat het arrest neerkomt op een totaal vliegverbod boven bepaalde delen van Brussel. Zo geldt in de zone Brussel-stad een geluidsnorm van 45 decibel. ,,Zo mag men zelfs niet met een grasmachine vliegen », merkt Landuyt op.

Naast het Brusselse hof van beroep velde ook de Raad van State dinsdag een arrest rond een klacht van een aantal inwoners uit de Noordrand. Onlangs had de regering het baangebruik tijdens de zaterdagen aangepast na een eerder arrest van de Raad van State op basis van een klacht van inwoners uit de Oostrand. Daarbij werd beslist om tijdens de zaterdagen niet langer piste 02/20, maar piste 25R te gebruiken. Dat was echter buiten de Noordrand gerekend. Die stapte naar de Raad van State en kreeg nu gelijk. De rechter veroordeelt het intensieve gebruik van de piste 25R tijdens de zaterdagnamiddag.

De SP.A-minister spreekt van een ,,noodsituatie » waarbij de verschillende betrokkenen zich moeten afvragen hoe het verder moet met de luchthaven van Zaventem. ,,Ofwel beslissen we voor elke vlucht 25.000 euro te betalen, ofwel sluiten we de luchthaven ofwel zoeken we samen naar een oplossing. » Die oplossing kan er volgens Landuyt alleen komen indien het parlement zich snel buigt over een vliegwet. Landuyt hoopt die wet, waarbij een aanpassing van de vluchtprocedures wettelijk wordt verankerd, nog voor de zomer rond te krijgen. ,,Dat is de enige oplossing. »

Het dossier wordt vandaag op het kernkabinet besproken.

mvds BELGA

De Standaard,

© 2005 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.