Opeenvolgende arresten geven nekslag aan spreidingsplan

Minister Landuyt: ‘Alleen het parlement kan boven de uitspraken gaan staan door zelf vliegprocedures vast te leggen’

Landuyt vreest voor sluiting luchthaven Zaventem

Federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.A) trekt fors aan de alarmbel. Drie opeenvolgende juridische arresten maken dat de luchthaven van Zaventem over drie maanden feitelijk onbruikbaar wordt. Vliegen over de noordrand, de oostrand en sinds gisteren ook Brussel wordt onmogelijk. ‘Het enige wat nu nog kan gebeuren is dat het parlement een wet goedkeurt die de vliegprocedures vastlegt’, zegt Renaat Landuyt. ‘Dat moet zeer snel gebeuren. De luchthaven baadt in een klimaat van onzekerheid. Het risico op een sluiting is allesbehalve denkbeeldig.’

Brussel

Eigen berichtgeving

Tom Cochez

Geen mens die nog wijs raakt uit het kluwen van juridische uitspraken over spreiding van dag- en nachtvluchten, geschonden geluidsnormen en pistes op de luchthaven die al dan niet bruikbaar zijn bij het opstijgen of landen. De discussie over spreiding of concentratie van de dag- en nachtvluchten zorgde in 2003 nog voor een buiklanding van Verhofstadt I en in het najaar van 2004 dompelde de discussie over uitbreiding van de belangrijkste nachtvlieger DHL Verhofstadt II in een crisissfeer. Intussen liggen niet alleen de politieke kaarten moeilijk, er liggen zo mogelijk nog moeilijkere juridische kaarten op tafel. De opeenstapeling van arresten maakt immers dat het vliegverkeer rond Zaventem feitelijk stil dreigt te vallen.

« In maart hebben we een uitspraak gehad die vliegen over de oostrand aan banden legt. Gisterenavond (maandag, ToC) was er een vergelijkbare uitspraak voor de noordrand en nu bepaalt het Brussels hof van beroep dat ook vliegen boven Brussel over drie maanden feitelijk onmogelijk wordt », zegt Renaat Landuyt. « De uitspraken maken elk beleid onmogelijk. Een ministeriële beslissing houdt vandaag zolang stand als een juridische procedure duurt. Ik ben van nature een optimist, maar hier bestaat geen uitkomst meer voor. Als we de uitspraken samen leggen, zeggen die gezamenlijk één ding: sluit de luchthaven. Ik kan geen enkele beslissing nemen die niet botst met een van de verschillende uitspraken. De regering wordt geacht de rechters te volgen, ook al spreken die elkaar tegen. »

Een oplossing kan volgens de minister van Mobiliteit alleen van het federale parlement komen. « We zitten in de uitzonderlijke situatie waarin alleen het parlement boven de uitspraken kan gaan staan door zelf de vliegprocedures vast te leggen en in een wet te gieten. Die wet moet dan gevolgd worden. Het enige hof dat dan nog dwars kan liggen, is het Arbitragehof, maar die kans is klein. In tegenstelling tot de andere rechtbanken die zich steeds over een deelaspect uitspreken, moet het Arbitragehof het dossier in zijn geheel bekijken. »

Het arrest van het Brussels hof van beroep geeft de regering nog drie maanden respijt. Worden de geluidsnormen in Brussel dan nog geschonden, dan moet de regering 25.000 euro per inbreuk betalen. « De situatie zit met andere woorden over drie maanden volledig geblokkeerd », zegt Renaat Landuyt. « We kunnen zelfs niet meer terug naar de situatie zoals ze voor 1999 en de ingreep van toenmalig minister Isabelle Durant (Ecolo) bestond. We zijn met andere woorden verplicht om zeer snel te handelen. Morgen (vandaag, ToC) op het kernoverleg zullen we nagaan hoe we snel kunnen optreden. Er staan immers enorme economische belangen op het spel. »

Met die uitspraak verwijst Landuyt naar de hoogst onzekere perspectieven voor bedrijven die actief zijn in en om de luchthaven. « De huidige onzekerheid maakt dat bedrijven hun perspectieven voor de periode na het verstrijken van de komende drie maanden niet meer kunnen uittekenen. Het komt eropaan om federaal zo snel mogelijk een zeer strakke houding aan te nemen. Alleen zo kunnen we de onzekerheid wegnemen. Doen we dat niet, dan dreigt de luchthaven de deuren te moeten sluiten. »
n ‘Ik ben van nature een optimist, maar hier bestaat geen uitkomst meer voor’, zegt minister van Mobiliteit Landuyt

De Morgen,

© 2005 Uitgeverij De Morgen n.v.