Landuyt vreest dat rechterlijke uitspraken tot sluiting luchthaven leiden

(tijd) – ‘De regeringstop bekijkt hoe de luchthaven van Zaventem kan worden gered. Als we de rechterlijke uitspraken respecteren, kan er niet meer over de Noordrand, de Oostrand en Brussel worden gevlogen. Het betekent dat de luchthaven van Zaventem over drie maanden de deuren moet sluiten.’ De federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a), luidt de alarmbel, in een reactie op de nieuwe rechterlijke klappen voor het spreidingsplan.

Het Brusselse hof van beroep besliste gisteren dat de Belgische overheid over drie maanden een einde moet gemaakt hebben aan het vliegtuiglawaai boven Brussel. Worden de Brusselse geluidsnormen nog overschreden, dan riskeert de Belgische staat een boete van 25.000 euro per inbreuk. Voorts volgde de Raad van State gisteren de klacht van omwonenden van de luchthaven over het intensief gebruik van de landingsbaan 25R op zaterdagen, nadat eerder ook al het tijdelijk gebruik van de baan 02/20 werd opgeschort.

De opeenstapeling van rechterlijke uitspraken over het spreidingsplan voor Zaventem is haast niet meer te volgen, maar volgens Landuyt komt het erop neer dat er niet langer over de Noordrand, de Oostrand en Brussel kan worden gevlogen. ‘Als we de rechterlijke uitspraken volgen, wat in een rechtsstaat toch de bedoeling is, kan er enkel nog via Leuven worden geland. Opstijgen vanop Zaventem kan al helemaal niet meer. We zitten in een noodsituatie’, luidt Landuyt de alarmbel. ‘De kern van de regering komt vandaag bijeen om te bekijken hoe de luchthaven van Zaventem kan worden gered.’

Parlement

Volgens Landuyt is het spreidingsplan een kaartenhuisje dat helemaal ineengezakt is. ‘Hoe we hier nog uit geraken? Ik weet het echt niet meer. Elke beslissing kan nu op basis van de vele rechterlijke uitspraken worden aangevochten’, zegt Landuyt. De federale regering heeft al wel een wetsontwerp klaar waarin de procedures zijn vastgelegd om een nieuw spreidingsplan een wettelijke basis te geven. Volgens Landuyt is het nu aan het parlement om een definitief spreidingsplan uit te werken. ‘Want in een rechtsstaat staat er maar Ă©Ă©n instantie boven het gerecht. Dat is het parlement. Maar zelfs al tekent het parlement een nieuw spreidingsplan uit, dreigt het toch weer te worden aangevochten voor het Arbitragehof. ‘Het voordeel is dan dat het hele plaatje wordt bekeken’, zegt Landuyt. Volgens Landuyt is het uiteindelijk de vraag of de regio’s nog bereid zijn tot solidariteit. ‘Slagen Vlaanderen en Brussel er niet in dezelfde geluidsnormen te hanteren, dan is dat niet alleen dodelijk voor Zaventem, maar voor heel ons economisch speerpunt, ons logistiek centrum’, besluit Landuyt. WVDV

Wim Van De Velden

De Tijd,

© 2005 Uitgeversbedrijf Tijd n.v.