Landuyt verhoogt druk op gewesten met doemscenario sluiting luchthaven

BRUSSEL – De federale regeringstop heeft gisteren geprobeerd om de patsituatie rond de luchthaven van Zaventem te deblokkeren. Ze gaat door met de wettelijke verankering van het spreidingsplan. De druk op het Brussels Gewest om de geluidsnormen te versoepelen, verhoogt.

Isabel Albers

DE regen aan rechterlijke uitspraken over het spreidingsplan voor Zaventem kreeg dinsdag een ,,apotheose » met een uitspraak van het Brusselse hof van beroep (DS 15 juni). Renaat Landuyt, de minister van Mobiliteit (SP.A), reageerde bijzonder pessimistisch: dat kan de sluiting van de luchthaven betekenen. De rechter besliste dat de Belgische overheid binnen drie maanden een einde moet hebben gemaakt aan de lawaaihinder boven Brussel.

Doet ze dat niet, dan riskeert ze 25.000 euro boete per inbreuk. Ook volgde de Raad van State de klacht van omwonenden van de luchthaven over het gebruik van landingsbaan 25R op zaterdagen.

De combinatie van drie (volkomen onverenigbare) rechterlijke uitspraken zou erop neerkomen dat niet meer kan worden opgestegen vanuit Zaventem en alleen maar geland vanuit Leuven, een complete patsituatie dus.

De kernvergadering van de federale topministers besliste gisteren om sowieso door te gaan met de wettelijke verankering van een spreidingsplan, ook al is dat plan ondertussen al zwaargehavend. Het parlement zou binnen drie maanden een spreidingsplan moeten goedkeuren.

Over de geluidsnormen op zich heeft de federale regering niets in de pap te brokken. Daarvoor ligt de bal in het kamp van het Brussels en Vlaams Gewest. Vooral Brussel komt zwaar onder druk te staan om zich soepeler op te stellen in het op elkaar afstemmen van de geluidsnormen. ,,De gewesten moeten nu klare wijn schenken en antwoorden of ze nog een luchthaven willen of niet, want daarover gaat het », zei Landuyt gisteren.

In de Brusselse regering rijst een zwaar politiek probleem. Een groene minister van Milieu, Evelyne Huyttebroeck (Ecolo), zou dan de milieunormen moeten versoepelen die nog zijn opgesteld door de FDF’er Didier Gosuin, inmiddels in de oppositie.

Minister-president Charles Picqué (PS) reageerde evenwel al dat ,,geen enkele oplossing voor Zaventem een kans op slagen heeft, als we het spreidingsplan niet verlaten ». Picqué betreurt dat Landuyt ,,halsstarrig en tegen het gezond verstand in vasthoudt aan het spreidingsprincipe ».

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka riep de politici op ,,om niet te spelen met de toekomst van de luchthaven ».

De Standaard,

© 2005 Vlaamse Uitgeversm