Bal ligt niet in ons kamp’, zegt Brusselse minister van Leefmilieu

(tijd) – De impasse waarin de luchthaven van Zaventem verzeild is, verhoogt de druk op het Brussels Gewest om de geluidsnormen te versoepelen. De federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a), en de Vlaamse regering dringen daar op aan. De Brusselse minister van Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck (Ecolo), is niet van plan toe te geven. Juridisch getouwtrek

‘Elke aanpassing aan het spreidingsplan die we zouden beslissen, is al op een juridisch njet gebotst’, zei minister Landuyt gisteren. ‘We bevinden ons in een juridisch doolhof waarin we de weg nog niet gevonden hebben.’ Om voorlopig wat stabiliteit te vinden, giet de federale regering het spreidingsplan daarom in een wet. Dat geeft als voordeel dat het alleen nog kan worden aangevochten voor het Arbitragehof en niet langer voor de Raad van State of de gewone rechter.

EĂ©n probleem kan de wet echter niet oplossen: de geluidsnormen zijn een bevoegdheid van de gewesten. Brussel hanteert strengere normen voor vliegtuiglawaai dan Vlaanderen, wat in de DHL-crisis al tot grote spanningen leidde. Dat het hof van beroep deze week de Brusselse geluidsnormen bevestigde, heeft de zaken er nog moeilijker op gemaakt. Het hof besliste dat de federale overheid binnen drie maanden 25.000 euro moet betalen per inbreuk op de Brusselse geluidsnormen, omdat met iedere inbreuk de gezondheid van de Brusselaars in het gedrang komt.

Experts zijn het er niet over eens of de federale regering met een wet het arrest van het hof van beroep buitenspel kan zetten. Volgens Landuyt ligt de enige fundamentele uitweg daarom in een politiek akkoord over de lawaaihinder. ‘Vlaanderen en Brussel moeten hun geluidsnormen op elkaar afstemmen’, zei hij gisteren na afloop van de ministerraad.

Daar zijn ook juridische argumenten voor, zegt de minister. Inwoners van de Vlaamse Rand kunnen naar het Arbitragehof gaan omdat ze zich gediscrimineerd voelen. Hun gezondheid wordt immers meer bedreigd door lawaaihinder dan net over de gewestgrens. In dat geval zijn er twee mogelijkheden. Of Vlaanderen verstrengt zijn normen tot op het Brusselse niveau, waardoor de luchthaven moet sluiten. Of Brussel versoepelt de geluidsnormen.

De Vlaamse regering bleef gisteren aandringen op minder strenge Brusselse normen. Tijdens het vragenuurtje hamerde de Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), gisteren op het belang van ‘een billijke en evenwichtige verdeling van de hinder, ongeacht de gewestgrenzen’. ‘We merken een grote terughoudendheid bij de Brusselse regering om werkbare geluidsnormen te hanteren’, zei hij.

De Brusselse minister van Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck (Ecolo), lijkt allerminst van plan om de geluidsnormen te versoepelen. ‘Het arrest van het hof van beroep zegt duidelijk dat ze een goed evenwicht vormen tussen economische belangen en de gezondheid van de burgers’, zegt haar woordvoerder. ‘Het zijn niet de geluidsnormen die we moeten aanpassen, wel het spreidingsplan. De bal ligt niet in ons kamp.’

De Nederlandstaligen in de Brusselse regering sluiten een beperkte versoepeling van de lawaainormen niet uit. ‘Het kan niet dat de meerderheid van de vluchten over Brussel gaat, maar het kan evenmin dat de luchthaven zou moeten sluiten. Er is een akkoord nodig en uiteindelijk zal iedereen water in de wijn moeten doen’, zegt de Brusselse minister van Mobiliteit, Pascal Smet (sp.a). ‘Brussel heeft er echt geen baat bij dat de luchthaven wordt gesloten’, zegt ook de Brusselse minister van Begroting, Guy Vanhengel (VLD).

BH/KVe

Bart Haeck

De Tijd,

© 2005 Uitgeversbedrijf Tijd n.v.