Federale regering volgt tweesporenplan voor Zaventem

(tijd) – De regering-Verhofstadt wil de luchthaven van Zaventem redden door het spreidingsplan snel in een wet te gieten en Vlaanderen en Brussel onder druk te zetten om hun geluidsnormen op elkaar af te stemmen. Dat liet de federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a), gisteren weten na een beraad van de topministers.

Het kernkabinet dokterde gisteren een scenario uit om te voorkomen dat de luchthaven van Zaventem de deuren moet sluiten. Door de opeenstapeling van – vaak tegenstrijdige – gerechtelijke uitspraken over het spreidingsplan kan niet langer over de noordrand, de oostrand en Brussel worden gevlogen. Minister Landuyt sprak van een noodsituatie en zag geen uitweg meer.

Gisteren tekende het kernkabinet toch de lijnen uit om uit de impasse te geraken. Allereerst is het de bedoeling dat het parlement de vluchtroutes snel kracht van wet geeft. In het wetsontwerp dat de federale regering vorige vrijdag al aanvaardde, is volgens regeringsbronnen beslist de procedures te regelen die gevolgd moeten worden bij het uitstippelen van de vluchtroutes.

De parlementaire goedkeuring van dit wetsontwerp, dat nog kan worden omgeturnd tot een wetsvoorstel, moet vermijden dat het spreidingsplan keer op keer wordt aangevochten voor de gewone rechtbanken of de Raad van State. Er wordt onderzocht of een wettelijke verankering van het spreidingsplan het arrest van het hof van beroep van Brussel, dat tot de impasse heeft geleid, kan tenietdoen. Dat moet wel binnen drie maanden gebeuren. Anders blijft het arrest overeind en moet de federale overheid bij elke vlucht over Brussel een boete betalen van 25.000 euro.

Geluidsnormen

Tegelijk moeten Vlaanderen en Brussel hun geluidsnormen op elkaar afstemmen. Omdat het Brusselse hof van beroep oordeelde dat de bijzonder strenge Brusselse geluidsnormen grondwettelijk zijn, bestaat het gevaar dat vanuit Vlaanderen het gelijkheidsbeginsel wordt ingeroepen. Als in Vlaanderen dezelfde strenge geluidsnormen als in Brussel van toepassing worden, kan de luchthaven van Zaventem meteen de deuren sluiten, is in federale regeringskringen te horen.

Vlaanderen en zeker Brussel moeten zich bewust zijn van hun zware verantwoordelijkheid, klinkt vanuit federale hoek. In de praktijk komt het erop neer dat Brussel de strenge geluidsnormen zal moeten versoepelen en het politieke verzet tegen de vluchten over Brussel staakt. Dat is politiek een moeilijk haalbare kaart, vooral omdat de Brusselse minister van Mobiliteit de ‘groene’ Evelyne Huytebroeck (Ecolo) is. WVDV/KVe

De Tijd,

© 2005 Uitgeversbedrijf Tijd n.v.